សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ
Browsing Category

ជីវិតនិងសង្គម

សូម ប្រ យ័.ត្ន! កម្ពុជា នឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៦ ខែកក្កដា

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសឱ្យដឹងថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប…
អានបន្ថែម...