សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

Contact Us

ទំនាក់ទំនង៖

Contact us

ទីស្នាក់ការកណ្តាល

Headquarters

 

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ១១១ ក្រុមទិ០៦ ភូមិវត្តបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

Address: House#111 group 06, Watbo village, Sangkat salakamreuk, Siem Reap city, Siem Reap province.

ទូរស័ព្ទលេខ៖ 069​ 522 333

Tel: 069 522 333