ផ្លូវបេតុងមុខសាលារៀនវត្តបូព៌ និងផ្លូវជាច្រើនទៀតក្នុងក្រុងសៀមរាបត្រូវបានគាស់កកាយហើយមិនធ្វើវិញទុកចោលរាប់ខែ!

134

សៀមរាប៖ ផ្លូវបេតុងមុខសាលារៀនវត្តបូព៌ និងផ្លូវជាច្រើនទៀត នៅក្រុងសៀមរាប ត្រូវបានគេកាត់បំផ្លាញទុកចោលរាប់ខែមកហើយមិនទាន់ធ្វើឲ្យល្អដូចដើម

គេនៅមិនដឹងថា តើគេកាត់ទុកចោលរាប់ខែបែបនេះមានបំណងអ្វីនោះទេ ? ហើយមិនដឹងថាត្រូវចំណាយថវិកាអស់ប៉ុន្មានទៀតទេ ដែលធ្វើឲ្យដូចដើមវិញនោះ ?

គួរបញ្ជាក់ផងដែរផ្លូវបេតុងមុខសាលារៀនវត្តបូព៌នេះពីដើមឡើយបានសាងសង់យ៉ាងស្អាត តែក្រុមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបានទៅគាស់កកាយខូចខ្ទេច មិនធ្វើឡើងវិញនៅឡើយនោះទេ។

ហើយផ្លូវមួយនេះជាផ្លូវដែលសំបូរទៅដោយសិស្សសាលាទៅរៀន ដែលអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគាត់បានគ្រប់ពេលដោយសារក្រឡុកធំៗទំាងនោះ។

ជំវិញករណីនេះដែរ យើងមិនទាន់ឃើញមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធចេញមកស្រាយបំភ្លឺនោះទេ៕