អយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញដីកាកោះហៅមនុស្ស ពីច្រាស

74

សៀមរាបៈ យោងតាមកដីកាកោះមួយរបស់អយ្យការអមសាលដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលមានតំណាងអយ្យការ ចុះហត្ថលេខា គឺ ព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោក សេង ផានិត។
ក្នុងដីកាកោះដែលអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំទទួលបានគឺ ឃើញថាចុះថ្ងៃ ខែ ឆ្នំា ពីច្រាសមកវិញ ពោលគឺ កោះហៅជនសង្ស័យឱ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នំា២០២៣ វេលាម៉ោង០៩ និង៣០នាទីព្រឹក តែតំណាងអយ្យការ ដែលមានការចុះហត្ថលេខា ដោយព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោក សេង ផានិត ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែឆ្នូ ឆ្នំា២០២៣ ពីច្រាសមកវិញ។

មានន័យថា ជនសង្ស័យ បានចូលខ្លួនបំភ្លឺរួចជិត១ឆ្នំាហើយ ទើបមានដីកាកោះហៅជាក្រោយ។
ការសរសេរខុសបែបនេះ អាចនំាឱ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ខុស ហើយអាចបណ្តាលឲ្យជនសង្ស័យដេកភ័យមិនតិចនោះដែរទេ។
ការចុះថ្ងៃ ខែ ឆ្នំា មិនច្បាស់លាស់បែបនេះ ធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ក៏មិនច្បាស់លាស់ផងដែរ។
យ៉ាងណាមិញមហាជនរងចំាមើលតើអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងចេញសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានដែរឬអត់?