ក្រុមហ៊ុន Metfone គឺជាក្រុមហ៊ុន បំពានគោលការណ៍ និងសិទ្ធអតិថិជនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

111

សៀមរាប៖ យើងតែងតែឃើញអតិថិជន របស់ក្រុមហ៊ុន Metfone និងមហាជនផុសលើបណ្តាញសង្គម ហ្វេសបុក និង TiKToK រិះគន់រឿងសេវាអ៊ិនធើណើត ព្រមទំាងសេវាកម្មបំរើអតិថិជនរបស់ ក្រុមហ៊ុន Metfone ដែលមើលទៅហាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះឡើយ។ ប៉ុន្តែកន្លងមកអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំមិនដែលជឿសោះឡើយ។ ស្រាប់ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ទើបដឹងច្បាស់ថា ក្រុមហ៊ុន Metfone គឺជាក្រុមហ៊ុនបំរើសេវាកម្មអន់បំផុតមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ហេតុអ្វីយើងហ៊ានថាដូច្នេះ?
នោះក៏ដោយសារយើងបានជួបរឿងពិតតែម្តងក្នុងថ្ងៃ ដែលប៉ះចំលើ លោកអគ្គនាយក ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន លឹម សំបូរ ញូស៍ & អង្គភាពសារមានមហាខ្មែរ។ ក្រុមហ៊ុន Metfone បានកាត់ផ្តាច់សេវាអ៊ិនធើណើត របស់លោកអគ្គនាយក ទំាងលោកអគ្គនាយមិនបានមានកំហុសអ្វីទាល់សោះ ហើយសេវាបង់ប្រចំាខែ ក៏មិនទាន់ដល់ថ្ងៃបង់នោះដែរ ពោលគឺត្រូវបង់ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នំា ២០២៤ ឯណោះ។ ស្រាប់តែក្រុមហ៊ុន Metfone បានកាត់ផ្តាច់សេវាអ៊ីនធើណើត តំាងពីថ្ងៃទី២៣ ខែឆ្នូ ឆ្នំា ២០២៣ ។ នៅថ្ងៃទី ២៤ វេលាម៉ោង​៧ព្រឹក លោកអគ្គនាយកបានខលទៅសួរនំា ពេលខលទៅសួរនំាហេតុផល ផ្នែកបំរើសេវាកម្មឆ្លើយថា មិនទាន់បង់លុយ។ អោយបង់លុយយ៉ាងម៉េច បើមិនទាន់ដល់ថ្ងៃបង់ផងនោះ? ក្រោយមកផ្នែកបំរើសេវាកម្ម អតិថិជន បានសុំលេខ​សំគាល សុំឈ្មោះ និង លេខអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ ដើម្បីដោះស្រាយ។ ប៉ុន្ថែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេ ទើបម៉ោង៨ព្រឹ ថ្ងៃដដែល លោក អគ្គនាយកខលទៅសួរនំាម្តងទៀត ហើយផ្នែកបំរើ សេវាកម្មឆ្លើយថា ត្រូវរងចំា២៤ម៉ោង។ តើអោយរងចំា២៤យ៉ាងម៉េច? បើអតិថិជនមិនមានកំហុសអីផងនោះ? ហើយថ្លៃបង់សេវាប្រចំាខែក៏មិនទាន់ត្រូវបង់ដែរ។ ពេលសួរនំាកាន់តែច្រើន គេថា រងចំាឆ្លងយោបល់ទៅមេសិន។ យើងខ្ញុំសួរថាតើមេណាដែលហ៊ានធ្វើខុស និងបំពានសិទ្ធអតិថិជន ដូចក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន Metfone នេះដែរទេ? លោកអគ្គនាយកបន្តសួរនំាទៀតថា តើពេលណាបើដំណើរការអោយខ្ញុំប្រើប្រាស់វិញ? ផ្នែកបំរើសេវាអតិថិជននៅតែឆ្លើយថាអោយរងចំា២៤ម៉ោងដដែល។ លោកអគ្គនាយសួរបន្តទៀតថា ខ្ញុំចោរលួចប្រើប្រាស់មែន?​ ផ្នែកបំរើសេវាអតិថិជនឆ្លើយថា ច៎ា។ វាពិតជាជាព្រហើន និងឈ្លើយបំផុត ដែលហ៊ានប្រមាឌអតិថិជនរបស់ខ្លួនថា ចោរទៅវិញ។ (មានសំលេងខ្សែអាត់)
អតិថិជនមិនដឹងគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Metfone បែបម៉េចទេ ហើយរឹតតែគ្មានសិទ្ធដឹងទៅទៀតរឿងក្រុមហ៊ុនរបស់គេ គឺបានត្រឹមតែដឹងថា បង់សេវាប្រចំាខែហើយគឺប្រើប្រាស់បានតែប៉ុណ្ណោះ។
ទំនូលដែលមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ ក្រុមហ៊ុន Metfone គឺធ្វើអោយបាត់បង់ជំនឿជឿជាក់ ពីអតិថិជន និងមហាជនជាក់ជាពុំខាន។
កំហុសក្រុមហ៊ុន ទំាងមូល បែរជាមិនទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយអោយអតិថិជន បែរជាទៅធ្វើតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនទៅវិញ។ បើយោងតាមច្បាប់ ក្រុមហ៊ុន Metfone ដាច់ខាតត្រូវបង់ជំងឺចិត្តអោយអតិថិជនរបស់ខ្លួន សម្រាប់ការខាតបង់ពេល​វេលារកស៊ីរបស់អតិថិជន។ មិនមែននិយាយបែបមិនទទួលខុសត្រូវ និងប្រមាឌមើលងាយអតិថិជនរបស់ខ្លួននោះឡើយ។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា រដ្ឋាភិបាលបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងសេវាអ៊ិនធើណើតនេះជាខ្លំាង ដើម្បីបំរើអោយប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹង ទំាងក្នុងក្រុង និងទីជនបទ។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Metfone មិនដែលបានស្តាប់តាមការណែនំារបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយ។
មហាជន និងរងចំាមើលថាតើ ក្រុមហ៊ុន Metfone និងធ្វើសេចក្តីថ្លៃការណ៍បែបយ៉ាងម៉េច? ឬបន្តប្រមាឌមើលងាយដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនទៀត?
សូមមើលការបង់ប្រាក់របស់លោក អគ្គនាយកដូចខាងក្រោម៖