គួរដឹង! ជោគជតាឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០២៣សម្រាប់ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំទាំង១២

88

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជីវិតប្រៀបដូចសុបិន្ត អា ក្រ.ក់ ដដែលៗ។ ប៉ុន្តែមិនអីទេ រឿងល្អនឹងកើតឡើងឆាប់ៗ គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ ពណ៌នាំសំណាងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣គឺ លឿង និងស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំឆ្លូវ (គោ)៖ ជីវិតហត់នឿយ ដូចនៅទីលានប្រណាំង អ៊ីចឹង។ ពេលខ្លះហាក់ជាប់គាំង ប៉ុន្តែកុំបោះបង់ ឱ្យតែតស៊ូបន្តិចទៀត អ្វីៗនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំខាល (ខ្លា) ៖ ឆាកជីវិតយ៉ាប់យឺនបន្តិច និងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាច្រើន។ ដើម្បីរំដោះសំណាងអាក្រក់ចោល ត្រូវធ្វើបុណ្យ ធ្វើទាន រំដោះជីវិតសត្វ នោះអ្នកប្រាកដជារួចផុតពីជំងឺ និងគ្រោះថ្នាក់នានា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំថោះ (ទន្សាយ)៖ កុំសូវទុកចិត្តមនុស្ស អ្នកនឹងជួបបញ្ហា ដោយសារមនុស្សដែលទុកចិត្តបំផុត។ ឆ្នាំនេះនឹងបានជួបមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ ប៉ុន្តែមានតិចណាស់ដែលស្មោះត្រង់។ បើសិនជ្រើសរើសពណ៌បៃតង និងខៀវប្រើ អាចជួយកាត់គ្រោះអាក្រក់ចេញបានខ្លះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំរោង (នាគ)៖ ជិវិតខាងមុខគឺជាក្តីសង្ឃឹម រឿងកន្លងហួសគឺជាមេរៀន ជីវិតចាប់ឆ្នាំ២០២៣ ផ្តើមមានដំណឹងល្អខ្លះវិញហើយ បន្ទាប់ពីជួបរឿងមិនសមបំណងជាច្រើនកន្លងមក។ ដើម្បីបង្កើនសំណាងល្អគួរឧស្សាហ៍ប្រើពណ៌បៃតង និងពណ៌មាស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំម្សាញ់ (ពស់)៖ ឆ្នាំនេះ ជាឆ្នាំដ៏ហត់នឿយ សម្រាប់អ្នក។ ទាំងការងារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងស្នេហា អ្វីៗហាក់មិនគាប់ប្រសើរ និងជួបរឿងខូចចិត្តច្រើន។ យ៉ាងណាក្ដី អ្នកអាចបន្ថែមសំណាងមកវិញ ដោយទៅសែននៅចេតិយ ហើយចៀសកុំចូលរួមបុណ្យសព ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំមមី (សេះ)៖ ជីវិតប្រែពីលំបាកទៅស្រួល។ អ្នកនឹងទទួលបានឱកាសការងារល្អៗ ព្រមទទួលបានសំណាងដែលមិនធ្លាប់រំពឹងទុក។ បញ្ហាជីវិតខាប់ផ្ដើមរសាយ មានលុយហូរចូលបន្ថែម រីឯគ្រួសារទទួលបានភាពរីករាយ មានតែសំណើច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំមមែ (ពពែ)៖ ទាំងអាជីព និងការរកស៊ី មានគូប្រជែងច្រើន តម្រូវឱ្យអ្នកខំប្រឹងប្រណាំងប្រជែងខ្លាំងដែរ។ សំណាងអាក្រក់កើតឡើងបន្តបន្ទាប់ ការរស់នៅតម្រូវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំវក (ស្វា)៖ ឆាកជីវិតភព្វប្រសព្វនឹងភាពខ្មៅងងឹតខ្លាំងជាងមុន។ អ្នកនឹងមានរឿងឈឺក្បាលច្រើន ចំណែកហិរញ្ញវត្ថុ ការវិនិយោគ និងស្នេហា ក៏មានឧបសគ្គច្រើនដែរ។ ទោះបីជួបគ្រោះក្ដី ចូរធ្វើបុណ្យឱ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់ថ្ងៃសីល ហើយហាមបរិភោគសាច់ច្រើន ជាពិសេសអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំ២០១៦ និងឆ្នាំ១៩៨០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំរកា (មាន់)៖ ឆាកជីវិតជួបភាពរីករាយ អាជីពរីកចម្រើនទៅមុខ។ អ្នកនៅលីវក៏រស់នៅក្នុងស្ថានសុខស្រួល និងសម្បូរបែប។ បើបានពណ៌លឿង មកប្រើជាប្រចាំ រឹតតែមានរាសីខ្ពស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំច (ឆ្កែ)៖ ឆ្នាំ២០២៣ ជាឆ្នាំមហាហេង។ ជីវិតមានភាពរីចម្រើនខ្លាំង មុខជំនួញ ការងារ ហិរញ្ញវត្ថុ សេចក្តីស្នេហា គឺសំណាងល្អគ្រប់យ៉ាង។ អ្នកនឹងទទួលបានលាភ បានជ័យ សឹងគ្រប់ប្រការ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំកុរ (ជ្រូក)៖ គ្មានជោគជ័យណា បានមកដោយគ្មានការប្រឹងប្រែងឡើយ។ ឆ្នាំ២០២៣ ទាមទារឱ្យអ្នកអត់ធ្មត់ខ្លាំង។ ការចាប់ផ្តើមដំបូងហាក់ដូចអាក្រក់ តែចុងក្រោយនឹងល្អវិញដូចពាក្យចាស់ពោលថា ពិបាកមុន ស្រណុកក្រោយ។ ព្យាយាមធ្វើបុណ្យ ដាក់ទានដល់ជនក្រីក្រ និងជនពិការ នោះជោគជតានឹងប្រែពីអាក្រក់ទៅល្អ៕