ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ចុងខែ ឆ្នាំ​ទាំង​៦​រាសី​ល្អ​ខ្លាំ​ង​ណាស់​ដឹង​តែ​មិន​ខ្វះ​លុយ​ចាយ​​ទេ

112

សំណាង មែន កំពូល ឆ្នាំ ទាំង ៦ នេះ រាសី ឡើង ខ្ពស់ ខ្លាំង ណាស់ ស្តេច ហោរ ចិន សែ បាន ទស្សន៍ ទាយ ថា ឆ្នាំ ហេង ទាំង ៦ ថោះ រកា ជូត ខាល វក មមី លេខ នាំ ហេង ៦២៦៣ មាន លាភ ធំ លុយ ចូល មក ឈឹប ៗ ចាប់ពី ថ្ងៃនេះដល់ចុងខែ តទៅ ដែល លាភ សំណាង ទាំងនោះ កើតមក អំពី សេចក្តី ល្អ របស់ លោក អ្នក ដែល ទេវតា ទ្រព្យ ប្រទាន ឱ្យ ។ សូម លោក អ្នក បួងសួង តាម រយៈ លេខ នាំ សំណាង ៣៥៣៦ សុំ លាភ សុំ ជ័យ សុំ សិរី មង្គល ឥឡូវនេះ ប៉ង អ្វី បាន សម្រេច ភ្លាម ។

ឆ្នំាថោះ៖

ដួង រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត ពណ៌ នាំ លាភ សំណាង ខៀវ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ចុងខែ លោក អ្នកមាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ បើ ចង់ ធ្វើការ ដាក់ ទុន រកស៊ី ឬ ចរចា រឿង សំខាន់ អ្វី ៗ គឺជា ឱកាសល្អ បំផុត ទទួល បាន ផ្លែផ្កា តប មក វិញ យ៉ាង គាប់ប្រសើរ ។ រីឯ សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា គូ ស្វាមីភរិយា កំលោះ ក្រមុំ មេម៉ាយ ពោះម៉ាយ មាន តែ ភាព ស្រស់ស្រាយ និង ផ្អែមល្ហែម រកគ្នា ប្រពៃ ណាស់ ។

ឆ្នាំរកា៖

លោក អ្នកមាន លាភ មាន លុយ ហូរ ចូល ដូច ភ្លៀង ធ្លាក់ ពីលើ មេឃ តាម ទំនាយ កំពូល ហោរា ចិន សែ បាន អះអាង ថា លោក អ្នកមាន លាភ ធំ លុយ ធំ ហូរ ចូល កាន់តែ ខ្លាំង រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត ថ្ងៃនេះដល់ចុងខែ បើ លោក អ្នក ចង់ ធ្វើការ ផ្លាស់ ប្តូរ អ្វី តែង ផ្តល់ ផល ល្អ និង ទទួល បាន ផ្លែផ្កា តប មក វិញ យ៉ាង គាប់ប្រសើរ ។ រាល់ ការងារ រក ទទួលទាន មាន លាភ មាន លុយ ចូល ច្រើន និង មាន អ្នក នាំ ប្រាក់ មក ឱ្យ ដល់ ផ្ទះ ពណ៌ នៃ លាភ សំណាង ពណ៌ ក្រហម ។

ឆ្នំាជូត៖

លោក អ្នកមាន លាភ មាន លុយ ហូរ ចូល ដូច ភ្លៀង ធ្លាក់ ពីលើ មេឃ ។ តាម ទំនាយ កំពូល ហោរា ចិន សែ បាន បង្ហាញ ថា លោក អ្នកមាន លាភ ធំ លុយ ច្រើន មហាសាល ហូរ ចូល មក កាន់តែ ខ្លាំង រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត បើ ចង់ ធ្វើការ ផ្លាស់ ប្តូរ អ្វី តែង ផ្តល់ ផល ល្អ និង ទទួល បាន ផ្លែផ្កា តប មក វិញ យ៉ាង គាប់ប្រសើរ ។ រាល់ ការងារ រក ទទួល ទាន មាន លាភ មាន លុយ ចូល ច្រើន និង មាន អ្នក នាំ ប្រាក់ មក ឱ្យ ដល់ ផ្ទះ ឯ ការងារ តាម ស្ថាប័ន កាន់តែ ជោគជ័យ ដ៏ ត្រចះត្រចង់ ។ ចំណែក សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា ប្រុស ស្រី មាន តែ ការ ផ្អែមល្ហែម និង យល់ចិត្ត គ្នា ប្រពៃ ណាស់ ។

ឆ្នាំខាល៖

លុយ ចូល ឈឹប ៗ លោក អ្នកមាន លាភ សំណាង ខ្ពស់ អា ច ជា លាភ លុយ ឬ ឋានៈ បុណ្យស័ក្តិ ទ្រព្យសម្បត្តិ កើត មាន ប្រាកដ ។ ពណ៌ នាំ សំណាង ស សំ ណា ង ក្នុង រឿង ការងារ និង ការ រក ទទួលទាន កិច្ចការ ទាំងឡាយ រីក ចម្រើន ទៅ មុខ ដោយ រលូន ។ សំណាង ក្នុង រឿង ប្រាក់ កាស កាក់កប ប្រសើរ ណាស់ ។ សំណាង ក្នុង រឿង ស្នេហា គូ ស្នេ ហ៍ មាន ភាព ល្អូកល្អិន ល្អ ប្រសើរ ណាស់ ។

ឆ្នាំវក៖

ជើង លេខ ប្រាប់ ថា ថ្ងៃនេះដល់ចុងខែ ទៅ លោក អ្នកមាន លាភ ធំ ចាំង ចូល ក្នុង ជីវិត ហុងស៊ុយ ល្អ ង៉ូ វ ហេង ឡើង ខ្លាំង សម្បូរ លុយ ចាយ និង មាន លាភ ធំ ដទៃ ទៀត ចូល មក បន្តបន្ទា ប់ គ្នា ។ តាម ជើង លេខ បាន កំណត់ ថា លោក អ្នកមាន លាភ មាន ជ័យ លុយ ធំ ចូល មក ហៀរ ដៃ នៅ ក្នុង ចន្លោះ ពេល នេះ ទោះ ប្រកប កិច្ចការ អ្វី ក៏ សម្រេច ផល យ៉ាង ល្អ ប្រសើរ ។

ឆ្នាំមមី៖

លាភ ធំ ហូរ ចូល ដូច ទឹក ថ្ងៃនេះដល់ចុងខែ ទៅ លោក អ្នកមាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ ការ រក ទទួលទាន គ្រប់ ច្រកល្ហក បាន ទទួលផល ហួស ពី ការ ស្មាន ប្រា ក់ ចូល មក គ្រប់ ទិស ទី ។ អ្នក ប្រកបការងារ រកស៊ី ជួញដូរ បាន ផល ចំណេញ កប់ ក្តោង ប្រសិន បើ ចង់ ទិញ ផ្ទះ ទិញ ដី ទិញ ឡាន ទទួល បាន ផល ល្អ និង បាន លាភ មក វិញ ចំណេញ ភ្លាម ៗ ៕