នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃ! ប្រជាជនថៃគ្រប់រូប អាយុ១៦ឆ្នាំឡើង នឹងទទួលបានម្នាក់ ១ម៉ឺនបាត មុនថ្ងៃសង្រាន្តឆ្នាំថ្មី

44

 

នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃ លោក សេតថា ថាវីស៊ីន រំពឹងថា រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលតម្លៃ ១០០០០ បាត ដែលសន្យាផ្ដល់ជូនប្រជាជនថៃគ្រប់រូបមានអាយុចាប់ពី១៦ឆ្នាំឡើងទៅ នឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ២០២៤។

គោលនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះ គឺជាការសន្យាមួយ ដែលគណបក្សភឿថៃសន្យាដល់ប្រជាជន ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី១៤ខែឧសភា។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រឿងនេះកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ដោយអ្នកខ្លះចង្អុលបង្ហាញពីការខូចខាតដល់វិន័យរូបិយវត្ថុ និងសារពើពន្ធរបស់ប្រទេស។

លោក សេតថា សន្យាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា គោលនយោបាយនេះ នឹងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងពេញទំហឹង ព្រោះវាជាវិធានការសំខាន់ ដើម្បីជួយគណបក្សភឿថៃ ក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចថៃ។

យោងតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី, “មនុស្ស​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​គោល​នយោបាយនេះ ​នឹង​ជួបប្រជុំ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទឬ​ថ្ងៃ​អង្គារ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ព័ត៌មាន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ និង​រៀបចំ​តារាង​ពេលវេលា។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយនេះ នឹងត្រូវអនុវត្តនៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំក្រោយ”។

ស្របពេលជាមួយគ្នានោះ អគ្គលេខាធិការរងរបស់គណបក្សភឿថៃលោក Paopoom Rojanasakul បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថា “មុនថ្ងៃសង្ក្រាន្តក្នុងខែមេសាឆ្នាំ២០២៤ ប្រជាជនថៃជាង៥០លាននាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី១៦ឆ្នាំឡើងទៅ នឹងអាចបានប្រាក់ហើយចំណាយ១០០០០បាត តាមរយៈប្រព័ន្ធឌីជីថល។ ប្រាក់​ជាង៥៦០ពាន់​លាន​បាត ​នឹង​ត្រូវ​ចែកចាយ​ទៅ​គ្រប់​តំបន់​ទូទាំង​ប្រទេស​”។

លោកអះអាងថា ទឹកប្រាក់ប្រមាណ៥៦០ពាន់លានបាត ដែលទាមទារសម្រាប់គម្រោងនេះគឺនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់វិន័យរូបិយវត្ថុនិងសារពើពន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេ ហើយប្រាក់ក៏នឹងមិនយកពីកម្ចីរបស់រដ្ឋដែរ៕