ហេងណាស់! អ្នក​ឆ្នាំ​ទាំង​៥នេះ​កាន់តែ​ចាស់​ព្រះ​តម្រូវ​ឱ្យ​កាន់តែ​សម្បូរ​លុយ

802

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហោរាចារ្យ​បាន​អះអាង​ថា អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​ទាំង​៥​នេះ​ពិតជា​កំពូល​ឆ្នាំ​មានសំណាង​ប្លែក​លើសគេ ដោយហេតុ​ថា​អ្នក​ទាំង​បួន​វ័យ​របស់​គេ​កាន់តែ​វិ​វ​ឌ្ឍ​ទៅ​មុខ​គឺ​កាន់តែ​ចាស់​ទៅ​នឹង​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ​សម្បូរហូរហៀរ កាន់តែ​មាន​មាស ប្រាក់​មហាសាល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១-​ឆ្នាំខាល ជា​ឆ្នាំ​មានសំណាង​ធំ​គ្រួសារ​ណា​មាន​សមាជិក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំខាល​នៅ​ជាមួយ គ្រួសារ​នោះ​នឹង​ជួប​ប្រទះ​នូវ​ភាព​រីក​ចម្រើន រុងរឿង​នា​ពេល​អនាគត​មិន​ខាន​ឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះ​ជោគ​រាសី​របស់​អ្នក​ឆ្នាំខាល​នេះ​កើតមក​ជាមួយ​ភ័ព្វសំណាង​ដែល​នឹង​ត្រូវ​តម្រូវ​ឱ្យ​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ទ្រព្យធន​ហូរហៀរ​នៅ​ពេល​ដែល​គេ​មាន​វ័យ​រាង​ច្រើន​បន្តិច ហើយ​លុយកាក់​នឹង​ត្រូវ​រត់​សំដៅ​មក​រក​ដល់​ក្នុងផ្ទះ​តែ​ម្តង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២-​ឆ្នាំមមែ ជា​កំពូល​ឆ្នាំ​មាន​និស្ស័យ​នឹង​មាសប្រាក់ មនុស្ស​កើត​ឆ្នាំមមែ​ជា​អ្នក​ដែល​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​ភាព​វៃឆ្លាត​បំផុត ពិសេស​គឺ​មានគំនិត​និង​ពូកែ​ខាង​រកស៊ី​ធ្វើ​ជំនួញ កត្តា​ទាំង​អស់នេះ​ហើយ​ទើប​ជួយ​ជំរុញ​ឱ្យ​ជោគវាសនា​របស់​មនុស្

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស​ប្រភេទ​នេះ​ក្លាយជា​អ្នកមាន មិន​ចេះ​ខ្វះ​រឿង​លុយ​កាស​ទ្រព្យធន ។ ក្នុង​គ្រួសារ​កាលណា​មាន​អ្នក​ឆ្នាំកុរ​នៅ​ជាមួយ​នោះ​ប្រាកដជា​ប្រកបដោយ​កិត្តិយស និង​ទទួល​បានការ​គោរព​ពី​អ្នក​ដទៃ​ជា​និច្ច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជា​ជីវភាព​អ្នក​នៅ​ពេល​នេះ​ហាក់បីដូចជា​មិន​ទាន់​ធូរធារ​ខ្លាំង​ក៏​ដោយ​ចុះ តែ​មិនយូរ​ទេ​ទុក្ខ​លំបាក​ទាំងអស់​នឹង​ត្រូវរ​សាយបាត់​ពី​អ្នក​ទៅ​ហើយ​នៅ​ពេល​អ្នក​កាន់តែ​វ័យ​ជ្រេ​ទៅ ទ្រព្យសម្បត្តិ​ក៏​សម្បូរហូរហៀរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣-​ឆ្នាំឆ្លូវ មនុស្ស​ដែល​មាន​ឆ្នាំ​កំណើត​ជា​ឆ្នាំឆ្លូវ​ជា​អ្នក​ដែល​មាន​ឫទ្ធិ​អំណាច​ខ្លាំងក្លា នាំ​ជោគវាសនា​មក​ជាមួយ​ជួយ​ឱ្យ​គ្រួសារ​ចម្រុងចម្រើន ។ មនុស្ស​កើត​ឆ្នាំ​នេះ​មុន​នឹង​ធ្វើការ​សម្រេចចិត្ត​ធ្វើ​រឿង​អ្វីមួយ​តែង​មានការ​គិតគូរ​បាន​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចៀសវាង​មាន​លទ្ធផល​មិនល្អ​នា​ពេល​ក្រោយ ។ បើ​តាម​ការ​ទស្សន៍​ទាយ​បាន​បញ្ជាក់​ថា កាលណា​វ័យ​របស់​អ្នក​កាន់តែ​កើនឡើង នោះ​ជោគ​លាភ​របស់​អ្នក​ក៏​កើន​តាម​ហ្នឹង​ដែរ មាន​ន័យ​ថា​វ័យ​កាន់តែ​ជ្រេ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​លុយកាក់​កាន់តែ​សម្បូរហូរហៀរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិសេស​ក្នុង​គ្រួសារ​អ្នក​ទាំងមូល​នឹង​ពោរពេញ​ដោយ​សុខ​សុភមង្គល ភាព​រុងរឿង​ដោយសារ​តែ​សំណាង​របស់​អ្នក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤-​ឆ្នាំកុរ គ្រួសារ​ណា​ដែល​មាន​សមាជិក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំកុរ​នៅ​ជាមួយ គ្រួសារ​នោះ​នឹង​ជួប​ប្រទះ​នូវ​ភាព​រីក​ចម្រើន រុងរឿង​នា​ពេល​អនាគត​មិន​ខាន​ឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះ​ជោគ​រាសី​របស់​អ្នក​ឆ្នាំកុរ​នេះ​កើតមក​ជាមួយ​ភ័ព្វសំណាង​ដែល​នឹង​ត្រូវ​តម្រូវ​ឱ្យ​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ទ្រព្យធន​ហូរហៀរ​នៅ​ពេល​ដែល​គេ​មាន​វ័យ​រាង​ច្រើន​បន្តិច ហើយ​លុយកាក់​នឹង​ត្រូវ​រត់​សំដៅ​មក​រក​ជា​ប្រាកដ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥-​ឆ្នាំជូត គ្រួសារ​ណា​ដែល​មាន​សមាជិក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំជូតនៅ​ជាមួយ គ្រួសារ​នោះ​នឹង​ជួប​ប្រទះ​នូវ​ភាព​រីក​ចម្រើន រុងរឿង​នា​ពេល​អនាគត​មិន​ខាន​ឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះ​ជោគ​រាសី​របស់​អ្នក​ឆ្នាំកុរ​នេះ​កើតមក​ជាមួយ​ភ័ព្វសំណាង​ដែល​នឹង​ត្រូវ​តម្រូវ​ឱ្យ​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ទ្រព្យធន​ហូរហៀរ​នៅ​ពេល​ដែល​គេ​មាន​វ័យ​រាង​ច្រើន​បន្តិច ហើយ​លុយកាក់​នឹង​ត្រូវ​រត់​សំដៅ​មក​រក​ជា​ប្រាកដ៕