សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ
Browsing Category

ព័ត៌មានជាតិ

ក្តៅៗ: ទីបំផុត! នគរបាលដែលបា .ញ់.ជ.ន បែ .កថ្នាំ កា ន់ កាំ បិ ត ដេ ញ ចា .ក់ នៅមុខធនាគារ ABA…

(ភ្នំពេញ)៖ នៅទីបំផុត មន្ដ្រីនគរបាលដែល បា .ញ់ ជ ន បែ ក ថ្នាំ កា ន់កាំ បិ ត ដេ ញ ចា .ក់ ខ្លួន នៅមុនធនាគារ ABA សាខាស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយ ដើម្បីការពារខ្លួន ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More