សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

Google ត្រូវតុលាការអាមេរិកចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អំណាចនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ និងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់

2

(អាមេរិក)៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹង Google នៅសប្តាហ៍ក្រោយ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននេះ ដោយប្រើអំណាចទីផ្សារហួសកំរិត និងអយុត្តិធម៌។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមពាក្យបណ្ដឹងបានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Google បានប្រើអំណាចដែលខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ បានចាប់យកនូវទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ជាពិសេស គឺ បានប្រមូលនូវអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្ត ដើម្បីយកធ្វើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងបានរារាំងអ្នកប្រើប្រាស់មិនឱ្យស្វែងរកឃើញ នូវកម្មវិធី Bing របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលវាមានមុខងារដូចគ្នានឹង Google Search។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Google ក៏បានរងការចោទប្រកាន់មួយទៀតផងដែរ គឺបានប្រើប្រាស់មុខងារ Popular Search ដើម្បីបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួន មុននឹងបង្ហាញផលិតផលរបស់ ម្ចាស់ដើម។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលគេស្វែងរកពាក្យ «Saturday Night Live» វានឹងបង្ហាញវីដេអូនៅលើ YouTube ខណៈដែលវីដេអូមួយនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ NBC តែ Google បង្ហាញវីដេអូរបស់ NBC នៅក្រោយទៅវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមានករណីជាច្រើនទៀត ដែលក្រុមហ៊ុន Google បានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍៍ និងការប្រកួតប្រជែងមិន ស្មោះត្រង់ ដែលទង្វើនេះ ត្រូវបានក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វែងរកឃើញ ហើយគ្រោងនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់៕

អត្ថបទទាក់ទង