សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អស្ចារ្យហើយពូទីន! រុស្ស៊ី ជា.ប់ ទ.ណ្ឌ ក.ម្ម បែរជាប្រកាសដេញថ្លៃធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ Euro ២០២៨ និង ២០៣២ ធ្វើឱ្យអង់គ្លេសអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ មានការស្រងាកចិត្តជាខ្លំាង

5

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រុស្ស៊ី ៖ សហព័ន្ធបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុប (UEFA) និងប្រទេសជាសមាជិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា កន្លងទៅ។ ខណៈមានសេចក្តីប្រកាសមួយថា ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ Euro ២០២៨ និង ២០៣២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើមឡើយគេរំពឹងថា ការដេញថ្លៃរួមគ្នារវាងចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ នឹងក្លាយជាការដេញថ្លៃតែមួយគត់សម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ Euro ២០២៨។ ស្របពេលដែលប្រទេសតួកគីក៏បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ ដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣២ ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណា រឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលបានកើតឡើង ក្រោយពេលរុស្ស៊ីដែលធ្លាប់ទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ World Cup ២០១៨ កន្លងមក បានអះអាងថា ខ្លួននឹងដេញថ្លៃធ្វើម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ Euro ២០២៨ និង ២០៣២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈបច្ចុប្បន្ន រុស្ស៊ីកំពុង ជា.ប់ ទ.ណ្ឌ ក.ម្ម ដោយត្រូវដកចេញពីការប្រកួតទាំងអស់របស់ UEFA និង FIFA ។ ហើយ ទ.ណ្ឌ ក.ម្ម នេះ កើតឡើងក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីប្រកាសបើកប្រិតបត្តិការណ៍ យោ ធា ពិសេសលើអ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Sergey Anokhin សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់រុស្ស៊ី (RFU) បានអះអាងថា «គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិបានសម្រេចថា នឹងដាក់ពាក្យដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួត Euro ឆ្នាំ ២០២៨ និង ២០៣២»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបជូនថា សម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ Euro ២០២៨ និង ២០៣២ នឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣។ ពោលនៅមុនពេលការប្រកួត Euro ២០២៤ ដែលអាល្លឺម៉ង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ អង់គ្លេស និងអៀរឡង់ សហការគ្នាចូលរួមដេញថ្លៃធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ Euro 2028 ជំនួសការចូលរួមដេញថ្លៃ 2030 World Cup

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ បានប្រកាសពីគម្រោងក្នុងការចូលរួមដេញថ្លៃ ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ 2028 European Championship។ នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសមាគមបាល់ទាត់អង់គ្លេស, អៀរឡង់ខាងជើង, ស្កុតឡេន, វេលស៍ និងសាធារណរដ្ឋអៀរឡង់ បានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ ហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមាគមបាល់ទាត់នៃប្រទេសទាំង៥ បានបោះបង់ចោលគម្រោងក្នុងការចូលរួមដេញថ្លៃ ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ 2030 World Cup ហើយនឹងជំនួសមកវិញនូវការផ្តោតលើព្រឹត្តិការណ៍ Euros។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា «ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ UEFA Euro ផ្តល់នូវការវិលត្រឡប់ស្រដៀងគ្នា លើការវិនិយោគ ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍តំបន់អឺរ៉ុប ចំណាយតិចជាង ហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍លឿនជាង»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«យើងជឿជាក់ថា អង់គ្លេស និងសាធារណរដ្ឋអៀរឡង់អាចផ្តល់ឲ្យ UEFA និងស្ថាប័នបាល់ទាត់អឺរ៉ុប នូវអ្វីដែលពិសេសក្នុងឆ្នាំ២០២៨។ ការសហការគ្នារៀបចំ ជាលក្ខណៈ ៥ប្រទេសនេះដែលប្លែកពីគេនេះ នឹងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុម និងអ្នកគាំទ្រ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំលឹកថា ព្រឹត្តិការណ៍ 2020 Euros ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមបណ្តាទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប។ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខ នឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែមួយគត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែក និងចម្លែកបំផុតនោះគឺរុស្ស៊ី បានចូលរួមដេញថ្លៃធ្វើម្ចាស់ផ្ទះផងដែរ។ ដែលធ្វើឱ្យបណ្តាប្រទេសជាច្រើនមានការងឺងឆ្ងល់ជាខ្លំាង ដោយសារប្រទេសនេះកំពុងតែ ឈ្លា.ន ពា.ន ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែមានពេលមកដេញថ្លៃធ្វើម្ចាស់ផ្ទះទៅវិញ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង