សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

កីឡាអន្តរជាតិ ប៊ួខាវ ថាខ្លួនមានដើមកំណើតកួយ មិនមែនខ្មែរ និងស្នើឲ្យប្រជាជនថៃជួយរក្សាគុន Muay Thai

23

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្តេចប្រដាល់ថៃ ប៊ួខាវ បេនឆាមេក រស់នៅខេត្តសុរិន្ទ ប្រទេសថៃ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គមថាខ្លួនមានដើមកំណើតជាជនជាតិភាគតិចគួយ មិនមែនខ្មែរដូចការអះអាងរបស់ប្រពរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយថ្ងៃបន្ទាប់រូបគេ បង្ហោះសារស្នើឱ្យប្រជាជនថៃ រួមគ្នាអភិរក្សគុន«Muay Thai»។ ការបង្ហោះរបស់ ប៊ួខាវបែបនេះ ក្រោយកម្ពុជា និងថៃ ប្រទាំងប្រទើសគ្នាជុំវិញការប្រើពាក្យ «គុនខ្មែរ» និង «Muay Thai» នៅស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣នៅកម្ពុជា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹមប្រកាសថាខ្លួនជាជនជាតិថៃ ដើមកំណើតគួយ ប៊ួខាវ ថែមទាំងបញ្ជាក់រនៅលើបណ្តាសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនថា គុន Muay Thaiជារបស់បុព្វបុរសថៃអ្នកបង្កើត មិនមែនចម្លងតាមប្រទេសណាឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«មោទនភាពជាតិថៃ។ យើងមានគុន«Muay Thai» តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ»។ ប៊ួខាវ បានសរសេរដូច្នេះលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក មុនបន្ថែមថា ការប្រកាសគុន Muay Thai

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺដើម្បីស្ដារឯករាជ្យ ការពារជាតិ និងរាជាធិបតេយ្យ របស់ថៃតាំងពីបុរាណកាលមក។ ស្តេចប្រដាល់ប្រចាំប្រទេសថៃ រូបនេះក៏សុំឱ្យពលរដ្ឋថៃទាំងអស់នាំគ្នាអភិរក្សគុន «Muay Thai» ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៊ួខាវ បន្តថា៖«កុំភ្លេចណាថាយើងមាន«Muay Thai»ជាកីឡាជាតិរបស់យើង ដែលមានការទទួលស្គាល់ពេញពិភពលោក។ ចូរយើងរួមគ្នារក្សាគុន Muay Thai ជួយគ្នាគិតរកវិធីសាស្រ្តអភិរក្សទាំងអស់គ្នា»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសរសេរសារបង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់ស្តេចប្រដាល់ថៃ ប៊ួខាវបេនឆាមេក ទាំងពីរលើកដែលសុទ្ធទាក់ទងនិងគុន «Muay Thai» បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម ២០២៣ (CAMSOC )

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានសម្រេចដាក់ពាក្យ«គុនខ្មែរ» ជំនួសពាក្យ«Mauy» ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ ដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ៕ ប្រភព៖ ថ្មីៗ

អត្ថបទទាក់ទង