សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

បែកធ្លាយសំឡេងបញ្ជាថ្មីមួយទៀតរបស់ ហូ វ៉ាន់ ត្រូវបានសមាជិកដែលទទួលបទបញ្ជាផ្ទាល់ពី ហូ វ៉ាន់ ដើម្បីធ្វើបាតុកម្មនៅតាមស្ថានទូតនានា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចចិត្តទម្លាយតាមបណ្តាញសង្គមនៅថ្ងៃនេះ (Video inside)

5

(ភ្នំពេញ)៖ នៅទីបំផុតសំឡេងថ្មីមួយទៀតរបស់ ហូ វ៉ាន់ អតីតមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់អតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដែលនិយាយបញ្ជាឲ្យក្រុមបា តុករធ្វើបាតុ កម្មនៅស្ថានទូតចិន អាមេរិក និងបារាំង កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ ត្រូវបាន «សមាជិកក្នុងក្រុមស្រ្តីក្លាហាន» ដែលទទួលបញ្ជាផ្ទាល់ពី ហូ វ៉ាន់ ដើម្បីធ្វើបាតុ កម្ម បានសម្រេចចិត្តទម្លាយតាមបណ្តាញសង្គមនៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះលើ Facebook ឈ្មោះ «ក្រុមស្រ្តីក្លាហានដោយស្ម័គ្រចិត្ត»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមាជិកដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រុប Messenger ឈ្មោះ «ក្រុមស្រ្តីក្លាហាន» ក្រៅពីទម្លាយសារសម្លេង ក៏បានសរសេររៀបរាប់នូវខ្លឹមសារយ៉ាងដូច្នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ជូនអុំ ហូរ វ៉ាន់ និងពូអ៊ុសម្ថកិច្ច! នាងខ្ញុំជាសមាជិកសកម្មក្នុងក្រុមស្រ្តីក្លាហាន «នាងញុំសុំលាក់ឈ្មោះ» ដែលបានចូលរួមត វ៉ាប្រឆាំ ងរឿងទាហានចិននៅស្រុកខ្មែរកាលថ្ងៃ២៣ តុលា ពិតជាសោកស្តាយកំហុសឆ្គងដែលបាន ចូលរួមស្រែកត វ៉ាតាមបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោក អ៊ុ ហូរ វ៉ាន់ ដោយសារតែត្រូវការលុយកាក់មួយចំនួន។ នាងខ្ញុំសូមប្រកាសជាចំហថា នាងខ្ញុំមិនមានអ្វីពាក់ព័នជាមួយក្រុមស្រ្តីក្លាហាននេះចាប់ពីថ្ងៃ២៤តុលាតទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាភស្តុតាងនៃការឈប់ទាក់ទងជាមួយក្រុមអ៊ុ ហូរ វ៉ាន់ នេះទៅទៀត នាងខ្ញុំសូមបង្ហោះស៊ែរនូវសំឡេងបញ្ជាតាមសារឆាត Messenger របស់លោកអ៊ុហូរ វ៉ាន់ដែលសារសំលេង រូបភាពនិងឆាតឆ្លើយឆ្លងជាច្រើនទៀត នាងខ្ញុំក៍បានផ្ញើអោយពូអ៊ុសម្ថកិច្ចភ្នំពេញរួចហើយតាំងពីល្ងាចថ្ងៃ២៣ តុលា មកម្ល៉េះ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមស្តាប់សំឡេងបញ្ជាថ្មីមួយទៀតរបស់ ហូ វ៉ាន់ ដែលត្រូវបែកធ្លាយតាមបណ្តាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង