សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ពិតជាពូកែមើលមែនសូម្បីតែជើងក៏មើលឃើញ! លោក ពេជ្រ ស្រស់ សម្តែងការមិនសប្បាយចិត្ត និងមិនស្វាគមន៍ចំពោះឥរិយាបទជនបរទេសដែល មិនផ្តល់តម្លៃដល់ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរ

4

(ភ្នំពេញ)៖លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះជនបរទេសមួយចំនួន ដែលមិនផ្តល់តម្លៃដល់ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរ ការលើកឡើងបែបនេះនៅពេលដែលលោកបានឃើញរូបភាបដែលជនបរទេសអង្គុយនិយាយគ្នាជាមួយខ្មែរ គឺលើកជើងគងទាក់ខ្លា ហាក់បីដូចជាមិនឲ្យតម្លៃជនជាតិខ្មែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


លោក ពេជ្រ ស្រស់ បានសេសេរនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកថា« ខ្ញុំ ពេជ្រ ស្រស់ សូមសម្តែងការមិនសប្បាយចិត្តនិងមិនស្វាគមន៍ចំពោះឥរិយាបទជនបរទេសដែលមិនផ្តល់តម្លៃដល់ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរ ពីព្រោះទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរ គឺ មានការគោរព ដោយកាយវិកា ទន់ភ្លន់ ស្វាគមន៍ភ្ញៀវ បត់បែន ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ជាតិសាសន៍ដទៃទៀតដោយមិនរំលងសីលធម៌កាទូតនោះឡើយ ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំមានការមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង ចំពោះឥរិយាបទរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នេះតំណាងឲ្យអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួន ដែលអង្គុយគ្មានសីលធម៌ជាមួយជាតិសាសន៍ខ្មែរ ហើយបើទោះបី វប្បធម៌ អង្គុយរបស់អ្នកវាសាមញ្ញសម្រាប់ជនជាតិអ្នក ប៉ុន្តែអ្នកបានអង្គុយនៅលើទឹកដីខ្មែរ ដូច្នេះគឺវាមិនសាមញ្ញ
សំរាប់ជនជាតិខ្មែរនោះឡើយ »។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្នុងន័យនេះ លោកពេជ្រ ស្រស់ សុំឲ្យស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជួយពិនិត្យមើលឥរិយាបទសហការីរបស់ខ្លួន និងសូមសិក្សាពីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរឲ្យបានច្បាស់ ជៀសវាងមានភាពឥរិយាបទឆ្គមឆ្គងលើទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរអាចបង្កររូបភាពអសីលធម៌។ លោកបន្តទៀតថា ប្រទេសកម្ពុជាតូចក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែពួកយើងក៏មាននូវទំនៀមទម្លាប់ក្នុងការគោរពគ្នាផងដែរ ហើយប្រទេសអ្នកធំមែន ក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវគោរពសិទ្ធិប្រទេសដែលតូចដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង