សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ខួប៨មីនា៖ អតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យ ដោះ លែ ង ស្ត្រីជាសកម្មជននយោបាយ និងសង្គម

អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី៧ខែមីនានេះ ដោយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដោះ លែ ងក្រុមស្ត្រី ជាភរិយាសកម្មជននយោបាយរបស់ខ្លួន និងស្ត្រីជាស កម្ម ជ នសង្គមផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងមុន១ថ្ងៃ នៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃ៨មីនាស្អែកនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រៅប្រទេស អតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានគូសបញ្ជាក់ថា មានស្ត្រីជាភរិយាសកម្មជននយោបាយរបស់ខ្លួន និងស្ត្រីជាសកម្មជនសង្គម យ៉ាងតិច១៤នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរ ចា ប់ ឃុំ ខ្លួ ន ជាបន្តបន្ទាប់។ ការ ចា ប់ ឃុំ ខ្លួ ន«ស្ត្រីថ្ងៃសុក្រ»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ គឺនៅគ្រាដែលពួកគេនាំគ្នាទៅ ត វ៉ា និងឃ្លាំ ងមើលដំណើរការបើកសវនាការលើរឿ ង ក្តី របស់ស្វាមីពួកគេ ដែលត្រូវបា ន ចា ប់ ខ្លួ ន និងចោ ទ ប្រ កា ន់ពា ក់ព័ ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលស្រុករបស់លោក សម រង្ស៊ី កាលពីថ្ងៃទី៩វិច្ឆិកា២០១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយកា រ ចា ប់ ខ្លួ ន ស្ត្រីទាំងនោះត្រូវ ឃុំ ខ្លួ នជាប ណ្តោះ អា ស ន្ន និងចោ ទប្រ កា ន់ ពី«ប ទ ញុះ ញ ង់ និងប ង្ក ភា ពវឹ ក វ រ ដល់ស ន្តិ សុ ខសង្គម»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែសម្រាប់អតីតបក្សប្រឆាំងនេះ ការធ្វើសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីទាំងនោះគឺជារឿងស្របច្បាប់ ផ្នែកនយោបាយ និងបរិស្ថាន ដើម្បីជួយសង្គម ហើយសិទ្ធិនេះត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីការ ចា ប់ ឃុំ ខ្លួ ន ក៏នៅមានស្ត្រីជាច្រើននាក់ទៀតកំពុងរង កា រគំ រា ម កំ ហែ ង បំ ភិ តបំ ភ័ យ និងប ង្រ្កាប នៅពេលពួកគេចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ ដើម្បីឲ្យ ដោះ លែ ង ស្វាមីពួកគេជាស ក ម្មជ ន នយោបាយ។ នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី ចក់ សុភាព នាយិកាមជ្ឃមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា កត់សំគាល់ថា នៅឆ្នាំ២០២០កន្លងមកនេះ ស្ត្រីជួរមុខដែលចេញតស៊ូទា ម ទា រ សិទ្ធិសេរីភាព ការពារបរិស្ថាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសស្ត្រីជាភរិយាសកម្មជននយោបាយបានប្រ ឈ ម នឹងមុ ខនឹងប ទ ចោ ទ ព្រ ហ្ម ទ ណ្ឌ និងរ ង កា រ ប ង្ក្រា ប យ៉ា ងចា ស់ ដៃ ដោយប្រើក ម្លាំ ងលើ ស លុ បក្នុងការរុញច្រានស្ត្រី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងចំណោមស្ត្រីជាសកម្មជនសង្គ មដែលត្រូវបាន ចា ប់ខ្លួ ននៅឆ្នាំ២០២០ កញ្ញា ឈឿន ដារ៉ាវី បានធ្វើឲ្យមានការអារម្មណ៍ខ្លាំ ងគេជា ង បន្ទាប់ពីនា ងបានកោរសក់ លះប ង់សម្រស់របស់ខ្លួន និងធ្វើកូ ដ ក ម្មប ង្អ ត់អាហារ ដើម្បី តវ៉ាជំ ទា ស់ទៅនឹងកា រ ចា ប់ ខ្លួ ន ដា ក់ ព ន្ធ នា គារ៕ ប្រភព៖ RFI

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​