រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងជាង ១០៤ លានដូសបន្ថែមទៀតសម្រាប់តម្រូវការរយៈពេល៣ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងឱ្យដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចចុះហត្ថលេខាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន ជាង១០៤លានដូសបន្ថែមទៀត សម្រាប់តម្រូវការបីឆ្នាំ ពីឆ្នាំ ២០២៤ ដល់ឆ្នាំ ២០២៦។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមសារជាសំឡេងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាល្ងាចថ្ងៃទី ០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ សម្ដេច ក៏បានលើកឡើងបន្តថា «សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ២០២៣ យើងបន្តប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលយើងមានស្តុកនៅក្នុងឃ្លាំង តាមរយៈ នៃការទិញ និងជំនួយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយយើងក៏នៅសល់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ដឹកចូលមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនោះ មានពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំនួន ១៥លានដូស ពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាង ៥លាន ៥សែនដូស ពីអូស្ត្រាលីសម្រាប់ចាក់កូនក្មេងប្រមាណ ៥០ម៉ឺនដូស ដូច្នេះចំនួនជាង២០ម៉ឺនដូស »។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេចតេជោ បញ្ជាក់ថា យើងមានលទ្ធភាពប្រើវ៉ាក់សាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ និង២០២៣ ដោយមិនមានការខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងនោះឡើយ។ សម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់ថា «ដោយសារតែជំងឺកូវីដ១៩ មិនទាន់បាត់ពីពិភពលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះយើងត្រូវបម្រុងទុកជាយថាហេតុអាក្រក់ សម្រាប់ពេលខ្វះវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ ២០២៤ តទៅដល់ឆ្នាំ ២០២៦ គឺរយៈពេល ៣ឆ្នាំ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា «វ៉ាក់សាំងជាង ១០៤លានដូសនេះ គឺសហគ្រាសផលិតឱសថកម្ពុជា សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sinovac របស់ប្រទេសចិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងត្រូវផ្គត់ផ្គង់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដល់ជិត ៣៥លានដូស ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ទាំងកុមារ និងចំនួនអ្នកដែលត្រូវចាក់បន្ថែមទៀតដុសជំរុញ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងឱកាសនេះ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងថា «ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានរួចផុតពីការឆ្លង និងស្លាប់រយៈពេល២៦ ថ្ងៃរួចមកហើយ ទោះបីជាជំងឺរាតត្បាតនេះកើតឡើងនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើង គឺយើងបានឈានដល់សូន្យកូវីដរយៈពេល ២៦ថ្ងៃហើយ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចបន្តថា យោងទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលមាន វ៉ាក់សាំង គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះសម្រាប់គ្រប់គ្រងការពារអាយុជីវិតប្រជាជនរបស់យើង និងការការពារសុខមាលភាពប្រជាជនយើង» ។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនរបស់យើងទៅទទួលវ៉ាក់សាំងជាបន្តទៀតឱ្យបានគ្រប់ដូស និងដូសជំរុញ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង