សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ទៀតហើយ!! ក្រុមបា​​​ តុ ករ​ប្រ ឆាំ ង​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ប្រមូល​ផ្តុំគ្នា​នៅ​កណ្តាល​ទីក្រុង​បាងកក​បន្ទាប់ពី​ប៉ូ លី ស​បាន​បំ បែក​ប្រតិ បត្តិ ការ​

បាងកក៖ ក្រុម បាតុ ករ​ប្រ ឆាំ ង​រដ្ឋាភិបាល​រាប់រយ​នាក់​បាន​ប្រមូលផ្តុំ​គ្នា​នៅ​សង្កាត់ ​Ratchaprasong​ ក្រុង​បាងកក​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ (១៥ តុលា​) បន្ទាប់ពី​ការធ្វើ​បា តុ កម្ម ​មុន​របស់​ពួកគេ​នៅ​ខាងក្រៅ​វិមាន​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវបាន​បំ បែក​ដោយ​ប៉ូ លី ស​នៅ​ព្រឹក​ព្រលឹម​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រថយន្ត​ដឹក​ទឹក​សម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ​កុប ក ម្ម​និង​រថយន្ត​ប៉ូ លី ស​ជាច្រើន​អាច​ត្រូវបាន​គេ​មើលឃើញ​។ ក្រុមអ្នកត វ៉ា​បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យមាន​ការដោះ លែង​មិត្តភក្តិ​របស់​ពួកគេ​ដែល​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ដោយ​អាជ្ញាធរ​កាលពី​ព្រឹក​ព្រលឹម​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទោះបី​ស្ថានភាព​ប្រកាស អាស ន្ន​របស់​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រា​យុទ្ធ​ចាន់​អូ​ចា​នៅ​ម៉ោង ៤ ព្រឹក​ម៉ោង​ក្នុងស្រុក​ដែល​ហាម​ការប្រមូលផ្តុំ​មនុស្ស ៥ នាក់​ឬ​ច្រើនជាង​នេះ​ក៏ដូចជា​សកម្មភាព​ណាមួយ​ដែល​អាច​បង្កឱ្យមាន​ចលាចល​ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​និង​ព័ត៌មាន​អេឡិចត្រូនិក​ដែលមាន​សារ​ដែល​អាច​បង្ក​ការភ័យខ្លាច​ក្នុងចំណោម​សាធារណជន​ការ​បំភ័ន្ត​ព័ត៌មាន​ដោយ​ចេតនា​ឬ​បង្កឱ្យមាន​ការយល់ច្រឡំ​ដែល​ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់​ដល់​សន្តិ សុខ​ជាតិ​ឬ​សន្តិ ភាព​និង​សណ្តាប់ធ្នាប់​ក៏ត្រូវ​ហា ម ឃា ត់​ដែរ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រុមអ្នកត វ៉ា​ប្រ ឆាំ ង​រដ្ឋាភិបាល​បានធ្វើ​បាតុកម្ម​ធំ​មួយ​នៅ​វិមាន​ប្រជាធិ បតេ យ្យ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ដើម្បី​អំពាវនាវ​ឱ្យ​បញ្ឈប់​រដ្ឋបាល​របស់លោក​ប្រា​យុទ្ធ​ការធ្វើ​វិសោ ធន កម្ម​ រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ​និង​ការកែទម្រង់​រាជា ធិប តេយ្យ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បាតុ កម្ម​នេះ​ត្រូវបាន​ជំរុញ​ដោយ​ក្រុមយុវជន​មកពី​ទូទាំងប្រទេស​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​គណ បក្ស ​ប្រជាជន​។ ឈ្មោះ​នេះ​គឺជា​ឯកសារយោង​ជា​និមិត្តរូប​នៃ​ក្រុម​អ្នក​ប ដិ វត្ត​នៅ​ពីក្រោយ​ការផ្លាស់ប្តូរ​របស់​ប្រទេស​ថៃ​ពី​របបរាជានិយម​ដាច់​ខាត​ទៅជា​រាជាធិប តេយ្យ​អាស្រ័យ​រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៣២ ។​ក្រោយមក​ក្រុមអ្នក ត វ៉ា​បាន​ផ្លាស់​ទៅ​បោះជំរុំ​នៅ​ខាងក្រៅ​វិមាន​រដ្ឋា ភិ បាល​នៅពេល​ល្ងាច​មុនពេល​ត្រូវបាន​បំ បែក​ដោយ​ប៉ូ លីស​នៅ​ព្រឹក​បន្ទាប់​។​ Ratchaprasong ​ជា​មជ្ឍមណ្ឌល​លក់ទំនិញ​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​កណ្តាល​ទីក្រុង​បាងកក​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យោងតាម​អ្នកនាំពាក្យ​ប៉ូ លីស​ លោក KrissanaPattanacharoen​ ការជួបជុំ​នៅឯ Ratchaprason ​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកថា​ជាការ​ធ្វើ​ខុស​ព្រោះ​វា​រំ លោ ភ​លើ​ក្រឹ ត្យ​បន្ទាន់​។​លោក​បាន​និយាយ​នៅក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌​មាននៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ថា​“ អ្នកណា​ដែល​ចូលរួម​ធ្វើ បាតុ កម្ម​ នឹងត្រូវ​បានចាត់ទុក​ថា​ជា​អ្នកធ្វើ​ខុស​។​ការិយាល័យ​ប៉ូ លី ស​ក្រុង​បានដាក់​ពង្រាយ​មន្ត្រី​ដើម្បី​ធានា​នូវ​ច្បាប់​និង​ស ណ្តាប់ធ្នាប់​ក្នុង​តំបន់​៕

You might also like