សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អភិបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ អត់មានពេលទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋកំឡុងកូវីដ បែរជាមានពេលទៅស្តារកាណុង កំា ភ្លើ .ង ផ្ទុះ ២ គ្រា ប់ ងា .ប់ គោ អ្ន ក ស្រុកមួយក្បាល សង៤លានរៀលប ញ្ច .ប់ រឿ ង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(កំពង់ឆ្នាំង)៖ សត្វគោមួយក្បាលក្នុងចំណោមសត្វគោជាង ១០ក្បាលដែលចូលទៅស៊ីស្មៅនៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ បានត្រូវ គ្រា .ប់ កាំ ភ្លើ .ងចំ ក្បា .ល ដេ .ក ងា .ប់ នៅនឹងកន្លែង ដែលករណីនេះ ត្រូវបានអ្នកស្រុក ចោ ទ ប្រ កា ន់ ថា លោកអភិបាលស្រុកគឺជា អ្ន ក បា .ញ់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែ ខឹ ង សត្វគោរបស់អ្នកស្រុកចូលទៅស៊ីស្មៅ ជុះអា ចម៏ រ ញ៉េ រ ញ៉ៃពេញសាលាស្រុក តែតាមសមត្ថកិច្ចដែលចុះទៅស្រាវជ្រាវបានអះអាងថាតាមពិតលោកអភិបាលស្រុកគ្មា ន ចេ ត នា បា .ញ់ ស ម្លា .ប់ សត្វគោរបស់អ្នកស្រុកនោះទេ គឺគាត់បា .ញ់ ភ្ជុចដីស្ដារកាណុង កាំ ភ្លើ .ង តែគ្រា ប់ បានផ្លាតទៅត្រូវសត្វគោ ងា .ប់ តែម្ដងទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីលោកអភិបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ប្រើ ប្រា ស់ កាំ ភ្លើ .ង អា កា បា .ញ់ ត្រូវគោអ្នកស្រុក ងា .ប់ ខាងលើនេះ បានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកតែម្ដង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈដែលលោក វន សុផា អភិបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ បានយក កាំ ភ្លើ .ង អាកាស្វាយបត់មក បា .ញ់សាកស្ដារកាណុងបណ្តាលឲ្យ គ្រា ប់ ផ្លាតទៅត្រូវសត្វគោអ្នកស្រុក តែក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានហៅម្ចាស់គោទៅសម្របសម្រួលដោយផ្ដល់សំណងចំនួន៤លានរៀលបញ្ចប់រឿងដោយសមត្ថកិច្ចជាអ្នកយកសត្វគោដែល ងា .ប់ នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញសាលាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ បានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ឲ្យដឹងថា នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ៣រសៀល ថ្ងៃទី៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១ ពួកគាត់បានឮសំឡេង ផ្ទុះ អា វុ .ធ ចំនួន ២គ្រាប់ នៅក្នុងសាលាស្រុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកឃើញមានសត្វគោមួយហ្វូងដែលគេលែងចោលកំពុងដើរស៊ីស្មៅនៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុករត់ចេញប្រសាច ហើយក៏មានសត្វគោឈ្មោលមួយក្បាលដេក ងា .ប់ នៅក្នុងសាលាស្រុកដោយមាន ស្នា ម រ បួ .ស ត្រ ង់ ក្បា លផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋ២នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលជាម្ចាស់គោ ប្តីឈ្មោះ ខែក គឿន អាយុ៤៥ឆ្នាំ ប្រពន្ធឈ្មោះ ឡឹក ស្រី មានទីលំនៅក្នុងភូមិមានកលិច ឃុំមានក ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ បានរៀបរាប់បញ្ជាក់ប្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ឲ្យដឹងថា គាត់មានគោចំនួន១៣ក្បាល បានលែងឲ្យដើរស៊ីស្មៅ នៅក្រៅភូមិឯណោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែទម្លាប់នៅពេលដែលមានមេឃរកភ្លៀង គោរបស់គាត់តែងតែរត់មកផ្ទះវិញ តែដោយសារផ្ទះគាត់នៅជិតសាលាស្រុកខាងលើនេះ ទើបគោគាត់បានចូលទៅស៊ីស្មៅនៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកដូចសព្វដង។ ពួកគាត់បានឲ្យដឹងទៀតថា នៅល្ងាចថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គោរបស់គាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញតាំងពីថ្ងៃ ហើយវាក៏បានចូលទៅស៊ីស្មៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកដូចដែលធ្លាប់ចូលទៅស៊ីដូចរាល់ដង។លុះនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា៤រសៀល មានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបានមកប្រាប់គាត់ថា គោរបស់គាត់១ក្បាលត្រូវបានគេ បា .ញ់ ងា .ប់ នៅក្នុងសាលាស្រុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងនេះ ភ្លាមគាត់ក៏បានទៅសាលាស្រុកនឹងបានឃើញ គោរបស់គាត់មួយក្បាល ងា .ប់ ពិតប្រាកដមែនដោយមានស្នាមរ បួ ស ត្រ ង់ ក្បា ល ធ្លា យ មកក្រោយទៀតផង។នៅល្ងាចនោះផងដែរ គាត់ដែលជាម្ចាស់គោត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅទៅចរចាដោះស្រាយនៅសាលាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ដោយគេសងសំណងមកឱ្យគាត់ដែលជាម្ចាស់គោចំនួន៤ លានរៀល ចំណែកគោបានប្រគល់ឱ្យសមត្ថកិច្ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញករណីខាងលើនេះលោកឧត្តមសេនីយត្រី អៀរ ប៊ុនធឿន ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ទទួលផែនសេនាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ឲ្យដឹងថា ករណីដែលមានសត្វគោមួយក្បាល ងា .ប់ នៅក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ម្សិលមិញ ឆ្លងតាមការស៊ើបអង្កេត និងស្រាវជ្រាវរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ប៉ុល វុទ្ធី ស្នងការរង ទទួលផែនព្រហ្មទណ្ឌបានរកឃើញថា ករណីដែលបណ្ដាលអោយគោមួយក្បា ល ងា .ប់ ក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកខាងលើនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺបណ្ដាលមកពីលោក វន ស៊ីផា អភិបាលស្រុកសាម្គីមានជ័យ បានយក កាំ ភ្លើ .ង អាកាបត់មក បា .ញ់ ភ្ជុចដីសាកស្ដារកាណុងបណ្ដាលឱ្យ គ្រា ប់ កាំ ភ្លើ .ង ផ្លាតត្រូវ ចំ ក្បា ល គោ ងា .ប់ តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកឧត្តមសេនីយ៍បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ សមត្ថកិច្ចនគរបាល នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ប៉ុល វុទ្ធី បានដ ក ហូ ត អា វុ .ធ អា កាប ត់ មួយដើម និងគ្រាប់១ ទុសៀ ពីលោក វន សុផា អភិបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ យកមកកាន់ស្នងការដ្ឋានផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានមិតជាច្រើនលើកឡើងថា នេះបា .ញ់ ចំ .ក្បា ល គោហើយថាស្តារ កា ណុ ងកំា ភ្លើ .ង ចុះបើចំ ក្បា ល មនុស្ស ហើយនិយាយថាស្តារការណុងកំា ភ្លើ .ង តើសមដែរឬទេ?​ មួយទៀតឆ្ងាញ់ត្រង់ថា បង់សំណង៤លានរៀល ហើយលោកប៉ូលីសយកគោទៀតគួរណាស់តែប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញ ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខាតបង់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​