សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ចង់ស្អាតទៅសាក់ចិញ្ចើម ចំជាងស្ទើរសាក់ចេញចិញ្ចើម៤ យ៉ាងស្អាត

38

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រ្តីម្នាក់ដែលត្រូវបានជាង សាឡនមួយកន្លែង ដែលបានរត់គេ.ច.ខ្លួន.បា.ត់ សា.ក់.ចិ.ញ្ចើម ប្រែទៅជា Double (ឡើងរហូតដល់ទៅ ៤ ចិញ្ចើម) នៅពេលនេះ ទទួលបានចិញ្ចើមថ្មី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារបានជាងសាក់សប្បុរសធម៌ម្នាក់ ជួយ «កែកុន» ដោយឥតគិតថ្លៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nipapron Meeking អាយុ ៣២ ឆ្នាំ បានចំណាយ.ប្រាក់ ១៥០០ បាត (៥០ ដុល្លារ) ដើម្បីសាក់ចិញ្ចើម នៅគ្លីនិកកែសម្ផស្សមួយកន្លែង ស្ថិតក្នុងខេត្ត Rayong ភាគខាង.កើតប្រទេសថៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់នោះ គឺនាងបានបន្សល់ទុកនូវភាព ត .ក់ ស្លុ .ត ជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីបានឃើញលទ្ធផលបញ្ចប់ជាមួយនឹងស្នាមគំរូទឹកថ្នាំ «បន្ថែម» ចំនួនពីរ នៅលើថ្ងាសរបស់នាងបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អតិថិជនដែលខឹ.ង សម្បាររូបនេះ បានទៅ ប្រ ឈ .ម មុខនឹងម្ចាស់គ្លីនីកកែសម្ផស្សានោះ ដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថា បានសន្យាថានឹងលុបចិញ្ចើមដែលមានតំលៃថោកនេះ។ តែទោះជាយ៉ាងណា ហាងស្រាប់តែបានបិទទ្វារនៅថ្ងៃបន្ទាប់ ហើយម្ចាស់មិនអាចទាក់ទងបានទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីបានព្យាយាមស្វះស្វែង ដើម្បីធ្វើឲ្យចិញ្ចើម «សិប្បនិម្មិត» ទាំង២ប្រែដូចដើមវិញ អស់រយៈពេលជិត១ឆ្នាំ ទីបំផុត សាក់ចិញ្ចើមដ៏ពិសេសរបស់ Nipaporn ត្រូវបានដកចេញកាលពីសប្តាហ៍មុន នៅពេលដែលវិចិត្រករសាក់រូបដ៏សប្បុរសម្នាក់ បានទាក់ទងនាងដើម្បីជួយកែកុនដោយ.ឥតគិតថ្លៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nipapron បាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំចាំបានថា នៅពេលនោះ មានគម្រោងដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិ ហើយចង់បានចិញ្ចើមថ្មីស្អាត មិត្តម្នាក់បានណែនាំហាងឱ្យខ្ញុំ។ បន្ទាប់ពីធ្វើរួច ខ្ញុំមើលទៅក្នុងកញ្ចក់រួចហើយ និយាយមិនចេញ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងបន្តថា៖ «មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីមានរឿងកើតឡើង ហាងក៏បិទ ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាម្ចាស់នៅឯណាទេ។ ខ្ញុំរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់.ដោយមានចិញ្ចើមបួនលើថ្ងាស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលខ្ញុំបានរកឃើញអ្នកសាក់រូបថ្មីនេះ។ ជាងសាក់ដ៏សប្បុរសនោះបានសន្យាថា នឹងយកករណីរបស់ខ្ញុំមកធ្វើដោយមិនគិតថ្លៃ ដើម្បីឱ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តឡើងវិញ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥឡូវនេះ គាត់បានជួសជុលលុបបានជាង ៨០% រួចហើយ ស្នាមសាក់ចិញ្ចើមដ៏គួរឱ្យអាម៉ាស់ ដែល Nipapron បានរស់នៅជាមួយវាប្រហែល.មួយឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាងសាក់ឈ្មោះ Pattawee Phumkasem អាយុ ៣២ ឆ្នាំបាននិយាយថា៖ «បន្ទាប់ពីបានឃើញស្ថានភាព.របស់ Nipaporn ខ្ញុំបានដឹងថា ខ្ញុំត្រូវតែជួយនាង។ ធម្មតាវា.មានតម្លៃ ១៥០០០ បាត (៤០០ ដុល្លារ) ប៉ុន្តែ ខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើវាដោយមិនគិតថ្លៃ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង