សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ៖ ការដឹកនិងបូជា ស .ព អ្នកកើតកូវីដ-១៩ ពុំមានការយកលុយឡើយ បើមានសូមខលមិនលេខ១នេះ…ភ្លាម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាល បានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថា ការដឹកនិងការ បូ ជា ស .ព អ្នកដែលបាន ស្លា .ប់ ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-១៩ គឺមិនត្រូវបានគិតប្រាក់នោះទេ ក្នុងនោះផងដែរ គឺមានអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រប ស .ព ត្រឹមត្រូវ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមគ្រុបតេឡេក្រាមនៅថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា ថាការទាមទារប្រាក់ដើម្បីដឹក ស .ព ឬ បូ ជា ស .ព គឺ «មិនត្រឹមត្រូវទេណា មិនមានការយកប្រាក់នោះឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយការគ្រប់គ្រង ស .ព មានអនុគណ:កម្មការមួយ និងមានក្រុមការងារ ព្រមទាំងអ្នកដឹកនាំដោយឡែក។ ប្រសិនបើមានការទាមទារប្រាក់ទើបដឹកនោះ សុំទាក់ទងទៅអនុគណកម្មការនេះតាមលេខ 012 212 170 ។ សូមអរគុណ» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវ ធ្វើឡើងក្រោយពីមានសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺដែលបានទទួល ម រ .ណ ភា .ព និងត្រូវបានតេស្តលើ សា .ក ស .ព ឃើញថាមានផ្ទុកកូវីដ-១៩ ប្រភេទថ្មី Delta ថា អ្នកមកដឹក ស .ព បានទាមទារថ្លៃដឹក ស .ព ដល់ទៅ ១០០០ ដុល្លារ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាច់ញាតិមួយរូបរបស់ក្រុមគ្រួសារ ស .ព បានរៀបរាប់ថាទៅកាន់លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ឌឌីនថា ទាក់ទងនិងការ បូ ជា ស .ព (ស .ព ស្លា .ប់ ដោយកូវីដ១៩ ដែលតា) តើក្រសួងមានគោលការណ៍ការគិតប្រាក់ ឬយ៉ាងណា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវកើតឡើង គឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងស្រីមួយរូប អាយុ៧ឆ្នាំ ស្លា .ប់ ដោយជំងឺកូវីដ១៩ ប្រភេទដែលតា ស្លា .ប់ ថ្ងៃ២ ខែតុលា ២០២១ មកដល់ថ្ងៃនេះ ស .ព ត្រូវតំកល់ នៅពេទ្យរុស្សី មិនទាន់ បូ ជា ទេ ខណៈម្តាយ ត្រូវជាប់ធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅក្នុងផ្ទះ ជាមួយកូនតូចៗ២នាក់ទៀត នៅខណ្ឌឬស្សីកែវ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះអ្វីដែលសាច់ញាតិ របស់ក្មេងចង់សួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថា តើក្រសួងសុខាភិបាល មានគោលការណ៍ យកលុយថ្លៃ បូ ជា ស .ព ពីគ្រួសារ ស .ព (អ្នកកើតកូវីដ១៩) ដែរទេ ហើយបើយកគេគិតសេវ៉ាប៉ុន្មានដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាច់ញាតិ ស .ព បានបន្តថា ព្រោះករណីនេះ ម្តាយ ស .ព ប្រាប់ថា ខាងអ្នកមកដឹក ស .ព ទារថ្លៃសេវា ជាង១០០០ពាន់ដុល្លា រួមនិងថ្លៃអ្នកមកដឹក ស .ព ៤ ទៅ៥នាក់ »។ សាច់ញាត់របស់ក្មេងខាងលើបាន បន្តថា «ខាងគ្រួសារ ស .ព ជាស្រី្តមេម៉ាយ ឪពុកឈឺនៅផ្ទះ រួមជាមួយកូនតូច២នាក់ ដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក …ចឹងដើម្បីបានធាតុ ឬយក ស .ព បូ ជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើគ្រួសារត្រូវបង់ថ្លៃប៉ុន្មានដែរ ព្រោះ ពេលគ្រួសារ ស .ព ទាក់ទងទៅ ខាងមន្ទីពេទ្យរុស្សី គេថាទាល់ត្រូវចំណាយលុយ ជាង១ពាន់ ទៅ២ពាន់ ហើយសំដីសំដៅ របៀប ជំ រិ ត ជ ន រ ង គ្រោះតែម្តង..សូមអ្នកមីងជ្រាប ករណីនេះផង » ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ ស .ព កុមារី ឈ្មោះ ជិន រិតី កើតថ្ងៃ២៣ ខែ១២ ២០១១ ស្លាប់ថ្លៃ២ ខែតុលា ២០២១ ) នៅក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ។ មកដល់ថ្ងៃនេះ ស .ព នៅមិនទាន់បូជាទេ ដោយខាងពេទ្យ កំពុងចរចាររឿងលុយពីគ្រួសារ ស .ព ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាច់ញាតិរបស់ ស .ព បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន លម្អិតថា គិតមកដល់ម៉ោងប្រមាណជិត ៤ រសៀល ស .ព ក្មេងស្រី នៅមិនទាន់បានបូជានៅឡើយទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបន្តថា ដើមរឿងដំបូង គឺមានអ្នករស់នៅជាមួយម្នាក់ ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -១៩ ហើយត្រូវបានយកទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ-១៩ មួយកន្លែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះផ្ទះទាំងមូលត្រូវបានធ្វើចត្តាឡីស័ក ក្រោយមកស្រាប់តែក្មេងស្រីមានអាការៈក្តៅខ្លួន បាន ២ ថ្ងៃក៏ ស្លា .ប់ បា ត់ ប ង់ ជី វិ ត ហើយត្រូវបានធ្វើតេស្ត សា ក ស .ព ត្រូវបានពេទ្យបញ្ជាក់ថា មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ប្រភេទបំប្លែងថ្មីដែលតា ទៀត ។ លោកបានបន្តថា «គ្នាជាគ្រួសារក្រីក្រ ហើយត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កទៀត មានលុយឯណាច្រើនយ៉ាងនេះ» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។