សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!!! ទឹកភ្លៀង​ហូរ​ច្រោះ​ដីរអិល​បាក់​ធ្លាក់​មកលើកំណាត់​មហាវិថី​ជំទាវ​ម៉ៅ

ព្រះសីហនុ ៖ ទឹកភ្លៀង​បាន​ហូរ​ច្រោះ​រអិល​បាក់​ដី​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​នៅលើ​កំណាត់​មហាវិថី​ជំទាវ​ម៉ៅ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បណ្តាល​ឲ្យ ​ធ្លា ក់​រាយប៉ាយ​នៅលើ​ផ្លូវ​ដូច្នេះ​ស្នើសុំ​បងប្អូន​ដែលមាន​បំណង​ធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​មហាវិថី​ជំទាវ​ម៉ៅ សូម​មានការ​ប្រុង ប្រ យ័ត្ន និង​ត្រូវ​បើកបរ​នៅ​ខ្សែ​ផ្លូវ​ម្ខាង​ទៀត​នៃ​មហាវិថី​ដដែល ( កុំ​បើកបរ​នៅ​ផ្នែក​ជាប់​ជម្រាលភ្នំ ) ដើម្បី​បញ្ចៀស​ការកក ស្ទះ​ចរាចរណ៍ និង​រក្សា​សុ វ ត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើដំណើរ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ សូម​ជម្រាបជូន​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​សាធារណជន មេត្តា​ជ្រា​ជា​ព័ត៌មាន​ថា កំណាត់​មហាវិថី​ជំទាវ​ម៉ៅ ស្ថិតនៅ​ភូមិ​គគីរ ឃុំ​បិត​ត្រាង ស្រុក​ព្រៃនប់ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ មាន​ករណី​រអិល ​បា ក់ ​ដី​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​នៅលើ​ផ្លូវ​បណ្តាលមកពី​ទឹកភ្លៀង​ហូរ​ច្រោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​បន្ថែមទៀតថា ហើយ​ខណៈ​ពេលនេះ​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​កំ​ពុង​ធ្វើ​ការកាយ​សម្អាត​។ ដូច្នេះ​ស្នើសុំ​បងប្អូន​ដែលមាន​បំណង​ធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​មហាវិថី​ជំទាវ​ម៉ៅ សូម​មានការ​ ប្រុង ប្រ យ័ត្ន និង​ត្រូវ​បើកបរ​នៅ​ខ្សែ​ផ្លូវ​ម្ខាង​ទៀត​នៃ​មហាវិថី​ដដែល ( កុំ​បើកបរ​នៅ​ផ្នែក​ជាប់​ជម្រាលភ្នំ ) ដើម្បី​បញ្ចៀស​ការកកស្ទះ​ចរាចរណ៍ និង​រក្សា​ សុវ ត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើដំណើរ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពដដែល បានបន្តថា ធ្វើទាំងយប់ ធ្វើទាំងភ្លៀង ដើម្បីដោះស្រាយទាន់ពេលវេលា សូមអរគុណដល់កងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោ ដែលបានចុះកាយសម្អាតដីដែលធ្លាក់ពីជំរាល ។
សកម្ម ភាពកងវិស្វ កម្មសម្តេចតេជោ កំពុងបញ្ជាគ្រឿងចក្រ កាយសម្អាតដីដែលធ្លាក់រាយប៉ាយ នៅលើកំណាត់មហាវិថីជំទាវម៉ៅ ស្ថិតនៅភូមិគគីរ ឃុំបិតត្រាង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

You might also like