សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ស្ទើរលស់ព្រលឹង !!ក្នុងថ្ងៃរៀបការធ្វើអោយប្ដីរំភើបរកអ្វីប្រៀបពុំបាន ដែលបានប្រពន្ធស្អាត ប៉ុន្ដែធាតុពិត គាត់ពុំដឹងការពិតឡើយដោយសារតែ…

3

សម្រស់ អ្នកណាក៏កើតមកចង់ស្អាតផងដែរ បន្ទាប់ពីធម្មជាតិជាអ្នកផ្ដល់អោយយើង វាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ប៉ុន្ដែផ្ទុយទៅវិញ បើសម្រស់របស់យើងមិនស្អាត ពុំមានភាពទាក់ទាញ វាបានធ្វើអោយយើងបាត់បង់ទំនុបចិត្ដ ទាំងផ្លូវកាយព្រមទាំងអារម្មណ៏ មនុស្សមួយចំនួនសើចចំអកដាក់យើង មើលងាយលើរូបរាងកាយរបស់យើង មាក់ងាយ មើលថោកថែមទៀតផង។ តើខុសដែរទេ បើធម្មជាតិបង្កើតរូបខ្ញុំមកមិនស្អាតដូចអ្នកដទៃនោះ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតហើយដោយសារតែបែបនេះហើយ ដែលធម្មជាតិផ្ដល់អោយមិនស្មើគ្នាបែបនេះ ទើបស្ដ្រីជនជាតិ វៀតណាមម្នាក់បានខិតខំធ្វើការ ដើម្បីបានលុយដែល សល់ពីការសន្សំទៅកែសម្ផស្ស គេចចេញអោយផុតពីភាពមើលងាយពីសំណាក់មនុស្សជុំវិញខ្លូន ដែលតែងតែមាក់ងាយ ថាអោយនាងមានមុខអាក្រក់ខុសគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីវ័យក្មេង តូចចិត្ដនឹងសម្រស់ខ្លួនឯង ដែលអាក្រក់នោះ មិនត្រូវបានប្រាប់ឈ្មោះអោយស្គាល់នោះទេ។ នាងបានមានស្នេហាជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ អស់រយៈពេលជាយូរតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ ដោយពុំធ្លាប់បានជួបមុខគ្នាពីមុននោះទេ ដោយសារតែរូបសម្រស់របស់នាងមិនល្អ ពួកគេក៏បានស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល ៧ឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងប្រុសក៏បានសម្រេចចិត្ដសុំរូបនាងរៀបការ ដោយរូបគេនឹងជួបគ្នាឆាប់ៗ ដើម្បីនិយាយពីរឿងរៀបការ ប៉ុន្ដែដោយរូបនាងខ្លាចពេលដែល បុរសជាសង្សារជួបរូបនាងហើយ សុំនាងបែកដោយសារសម្រស់របស់នាងនោះ គេក៏បានសម្រេចចិត្ដទៅកែសម្ផស្សអោយមានភាពស្រស់ស្អាត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់ថ្ងៃកំណត់ដែលជួបគ្នា ក៏ចូលមកដល់ មុខមាត់របស់នាង ក៏បានកែស្អាតដូចជាមនុស្សថ្មី ខាងប្រុសបានឃើញរូបនាងហើយមានអារម្មណ៏រំភើបយ៉ាងខ្លាំង ដែលបានកូនក្រមុំជាស្រីស្អាត ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្ដីសុខ។

អត្ថបទទាក់ទង