សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ដំណឹងល្អ! ក្រសួងអប់រំ នឹងចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងបន្ថែម ក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២ ជាប់ជាស្ថាពរ

0

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នឹងចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងបន្ថែម អំពីទិដ្ឋភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២ ក្រោយសម្រេចជាផ្លូវការឲ្យជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ មិនបាច់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ បានសម្រេចឲ្យបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ឌីប្លូម) និងសញ្ញាបត្រមធ្យសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ជាប់ជាស្ថាពរ ដោយគ្មានការកំណត់និទ្ទេស។ ការសម្រេចនេះ ព្រោះតែកម្ពុជាកំពុងប្រឈមជាមួយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងការសម្រេចបែបនេះ ក៏មានការលើកឡើងនូវទស្សនៈ និងការយល់ឃើញផ្សេងៗ ពីគ្នាផងដែរ បើទោះបីមតិជាច្រើនបង្ហាញពីការគាំទ្រ ប៉ុន្ដែសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ដែលចង់បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ព្រួយបារម្ភពីការមិនទទួលបាននិទ្ទេសល្អ ដែលកើតចេញពីការប្រឡង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេយល់ឃើញថា ការកំណត់និទ្ទេសជារឿងសំខាន់ ដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងអាហារូបករណ៍ សម្រាប់ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ ជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News លោក រស់ សុវាចា បានអះអាងថា ក្រសួងអប់រំ នឹងចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងជាផ្លូវការ ដើម្បីបញ្ជាក់លម្អិត និងបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងជូនសិស្សានុសិស្ស អាណាព្យាបាល និងមហាជនឲ្យបានច្បាស់នៅពេលក្រោយជាបន្ដបន្ទាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក រស់ សុវាចា បានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះថា «យោងស្មារតីសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៨៣ អយក.សជណ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នឹងជម្រាបជូនដំណឹងបន្ថែមស្តីពីទិដ្ឋភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះសំណួរដែលតែងចោទសួរថា ការសម្រេចឲ្យជាប់ដោយមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងនេះ តើបេក្ខជនស្វៃរិនក្រសួងគិតយ៉ាងណាដែរ? អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ បានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថា ការជាប់ជាស្ថាពរចំពោះបេក្ខជនទាំងអស់ មានន័យថា រួមទាំងបេក្ខជនស្វៃរិន បំពេញវិជ្ជា និងស្វៃរិនបំពេញវិជ្ជា ដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡង ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងអប់រំ ក៏សូមអបអរសាទអ្នកជាប់បាក់ឌុប និងឌីប្លូមទាំងអស់ ហើយការជាប់បាក់ឌុបស្វ័យប្រវត្តិនេះ ជាការចាប់ផ្តើមថ្មីមួយ ក្នុងជីវិតរបស់សិស្សានុសិស្ស មិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេ។ ដូច្នេះសូមចាំថា ការសិក្សាមានពេញមួយជីវិត ហើយសិស្សថ្នាក់ទី១២ អាចត្រៀមខ្លួនរៀនកម្រិតឧត្តមសិក្សា ឬរៀនជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ តាមឧប្បនិស្ស័យ និងគោលបំណងជីវិតរៀងៗខ្លួន។ ចំណែកការជាប់ឌីប្លូម សូមត្រៀមចូលរៀនថ្នាក់ទី១០បន្ដទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក រស់ សុវាចា ក៏សូមសម្ដែងនូវកត្តញ្ញូតាធម៌ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដែលបានខិតខំបង្រៀនសិស្សក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ តាមអនឡាញផង ក្នុងថ្នាក់ផង ប្រើប្រាស់ក្រដាសកិច្ចការជំនួយ និងសៀវភៅសិក្សាគោលផង។ លោកក៏ថ្លែងអំណរគុណមាតាបិតា ដែលបានជួយបង្រៀនកូនតាមអនឡាញ ជាពិសេសមាតាបិតា ដែលមានកូនតូចៗ ដែលតម្រូវឲ្យមានការជួយបង្រៀន បន្ថែមពីសំណាក់មាតាបិតា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមពីនេះ ក្រសួងអប់រំ សូមថ្លែងអំណរគុណបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដែលបានបំពេញការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងអរគុណដល់គណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលបាននិងបន្តអនុវត្តតាមគោលការប្រតិបត្តិស្តង់ដារ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងសូមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាព តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបថា បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ឆ្នាំ២០២០នេះ មានចំនួនជាង១២១,១០៨នាក់ (ស្រី៦៣,៩០៨នាក់)។ ក្នុងចំណោមនោះ បេក្ខជនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ដ្រ ៤០,៧៤៦នាក់ (ស្រី២៣,៦២៩នាក់) និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម ៨០,៣៦២នាក់ (ស្រី៦៦.៣៥នាក់)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេក្ខជនចំណេះទូទៅ ចំនួន១០១,៩៦៦នាក់, បេក្ខជនស្វៃរិន ១៣,៩៨១នាក់, បេក្ខជនបំពេញវិជ្ជា ៣,២៤៦នាក់ និងបេក្ខជនស្វៃរិនបំពេញវិជ្ជា ១,៩១៥នាក់។ ដោយឡែក ចំនួនមណ្ឌលវិញ មាន២១០មណ្ឌល (កើន៨មណ្ឌល) និងចំនួនបន្ទប់ ៤,៨៨៧បន្ទប់ ក្នុងនោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ដ្រ មាន៧០មណ្ឌល ១,៦៥៤បន្ទប់ និងថ្នាក់វិទ្យាសស្ដ្រសង្គម មាន១៤០មណ្ឌល ៣,២៣៣បន្ទប់៕ ប្រភព៖​ Fresh News

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង