សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

លោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា ភរិយា របស់ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ចេញមុខ Live លើកដំបូងផ្អើ លមានអ្នកចូលមើលរហូតដល់…. (មានវីដេអូ)

5

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ ស ង្គមជាច្រើនមានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីលោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា ភរិយារបស់ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ប្រកាសជាសាធារណៈដំណឹង លែ ង លះ ដែលធ្វើឱ្យមានការងឿងឆ្ងល់ជាពន់ពេកពីសំណាក់មហាជន ដ្បិតរូបភាពផ្អែមល្ហែមជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកឧកញ៉ា និងលោកជំទាវ ឃើញមានថ្មីៗនៅឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របពេលដែលកំពុងមានងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះ រឿងរ៉ាវការពិតជាច្រើនក៏ត្រូវបាន ទ ម្លាយ បន្ទាប់ពីលោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា បកស្រាយនៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០យប់មិញនេះ ។
ក្នុងវីដេអូឡាយផ្ទាល់ ភរិយាលោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ បានរៀបរាប់ថា មុនពេលឈានដល់ថ្ងៃប្រកាសលែងលះជាមួយនឹងគ្រួសារ លោកជំទាវធ្លាប់បានអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្ត ទ្រាំរស់ទាំង ក្ដី ឈឺចាប់ជាង១៣ឆ្នាំ ពោលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃការចាប់ដៃគ្នាដំបូងមកម្លេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា រៀបរាប់ទាំងអួលដើមកទៀតថា គ្មានប្រពន្ធណាម្នាក់ដែលដាច់ចិត្តលែ ងលះ ទាំងដែលប្ដីរបស់ខ្លួនជាមនុស្សប្រុសល្អ ខណៈប្ដីរបស់លោកជំទាវមានងារជាឧកញ៉ាទៀតនោះ ។ លោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា បន្តថា យ៉ាងណាខ្លួនក៏មិនបាន ចោ ទ ស្វាមីជាអ្នកខុសទាំងស្រុងនោះដែរ ហើយបន្ទាប់ពីប្រកាសលែ​ ងលះ នេះរួចគឺលែងពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតហើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង