សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា !! ក្រសួងរកឃើញ អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ១០នាក់បន្ថែមទៀត សម្រាប់លទ្ធផលតេស្តម្សិលមិញ

4

សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ បាន​ឲ្យ​ដឹង មនុស្ស ៤នាក់ថ្មី ដែលបាន​ឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ គឺជាអ្នក​ដំណើរ​ចូលមក​កម្ពុជា ដែលមិន​ពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា» នោះទេ។ អ្នក​ទាំង ៤នាក់ មានជនជាតិ​ខ្មែរ ១នាក់ ដែល​បានធ្វើដំណើរមក​ពីប្រទេសចិន និងមកដល់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ២០ខែវិច្ឆិកា ដោយលទ្ធផល​ធ្វើតេស្ត​សំណាក​របស់គាត់ នៅថ្ងៃទី ១៣នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ក ទើប​មានលទ្ធផល​វិជ្ជមាន​កូវីដ ១៩។ ចំណែក​ ៣នាក់​ទៀត គឺជា​បុរស​ជនជាតិ​អាមេរិក ដែល​មាន​ធ្វើដំណើរ​មក​ពីប្រទេសចិន និង​បន្ត​ជើងហោះ​ហើរ​ពីប្រទេសចិនជាដើម​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រីឯ​មនុស្ស​ ៦នាក់​ ដែល​បាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា» គឺជាបុគ្គលិក​ក្នុង​ហាង Pedro នៅផ្លូវ​ព្រះសីហនុ ដែល​ជាអ្នក​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយអ្នក​ជំងឺ ជា​ស្ត្រី​វ័យ ២១ឆ្នាំ ដែលបាន​រក​ឃើញ​មាន​ផ្ទុក​ជំងឺកូវីដ ១៩ កាលពីថ្ងៃទី ២ខែធុ្នូកន្លងទៅ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ជាមួយនឹង​ដំណឹងអ្នក​ឆ្លងថ្មី ក៏មាន​ការកើន​ឡើង​នូវចំនួន​អ្នក​ជាសះ​ស្បើ​យ​ថ្មី ១នាក់​ទៀតដែរ! អ្នក​ជាសះស្បើយ​ថ្មី គឺជា​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ខ្មែរ អាយុ ៤៩​ឆ្នាំ ដែល​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ពីសហរដ្ឋអាមេរិក និង​បាន​មក​ដល់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ១៦ខែវិច្ឆិកា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី ៥ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០​នេះ ចំនួន​អ្នក​ឆ្លងកូវីដ ១៩ ជាសរុប នៅកម្ពុជា បាន​កើន​ឡើង​ដល់ ៣៤៥​នាក់ ដោយ​ក្នុងនោះ មានស្ត្រី ៨០​នាក់ និង​បុរស ២៦៥នាក់។ និយាយ​ដោយ​ឡែក តែសម្រាប់ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា» គឺមាន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប ២៩​នាក់ គិត​មក​ដល់ពេលនេះ ក្រោយ​ពេល​ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​ធ្វើ​តេស្ត​លើ​អ្នក​ប៉ះពាល់ បាន​ចំនយន ១០,១៤៧នាក់ ចន្លោះពីថ្ងៃទី ២៩​ខែវិច្ឆិកា ដល់ ៣ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។ រីឯ អ្នក​ជាសះស្បើយ​វិញ បាន​កើន​ឡើងដល់ ៣០៥នាក់ ដោយ​មាន​ស្រ្តី ៦២នាក់ និង​បុរស ២៤៣នាក់៕

អត្ថបទទាក់ទង