សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ក្តៅៗ !! រកឃើញនារី ៥ នាក់ទៀតនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ធ្លាប់កោសខ្យល់ឱ្យភរិយាអគ្គនាយកពន្ធនាគារ ដែលផ្ទុកជំងឺកូវីដ ១៩

17

ថ្ងៃទី០៣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខែធ្នូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ២០២០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វេលាម៉ោង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១១​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង៣០នាទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លីដា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អភិបាលរងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដឹកនាំក្រុមការងាររដ្ឋបាលខណ្ឌ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានសហការជាមួយអធិការនគរបាលខណ្ឌ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងរថយន្តរបស់មន្ទីរសុខាភិបាល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាជធានីភ្នំពេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុះយកនារីកោសខ្យល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថៅកែឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឡាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សុខា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Tel.០១២​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៦៦៧​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ០៨៤​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ /​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ០៩៥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៩១១​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៩៧៨​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ )​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលបានទៅកោសខ្យល់ឱ្យលោកជំទាវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភរិយារបស់ឯកឧត្តមអគ្គនាយក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំនួន០៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង០១នាក់បានចេញទៅស្រុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីយកសំណាកទៅធ្វើតេស្តនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នារីទាំង៥នាក់នោះមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅផ្លូវ២០០៤​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភូមិត្រពាំងល្វា២​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សង្កាត់កាកាបទី១​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកនារីដែលបានចេញទៅស្រុកនោះក្រុមការងារកំពុងធ្វើការទាក់ទងបន្តហើយ៕

អត្ថបទទាក់ទង