កាន់តែឆ្លងខ្លំាងឡើង! លោក បៃដិន ព្រ មា.ន ពីការរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺអុតស្វា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្លៀតពេលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក ចូ បៃដិន ព្រ មា .ន នៅថ្ងៃអាទិត្យទី ២២ឧសភានេះ អំពីឥទ្ធិពល ធ្ង.ន់ ធ្ង រ នៃការរីករាលដាលជំងឺអុតស្វា។ ជំងឺអុតស្វា មានលេចឡើងនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសជាច្រើនដូចជា អូស្ត្រាលី កាណាដា សហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅអឺរ៉ុប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយបញ្ជាក់ថាបានទទួលព័ត៌មានជាប់រហូតពីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលអាមេរិក ស្តីពីការវិវត្តនៃមេរោគអុតស្វានៅសហរដ្ឋអាមេរិក លោកចូបៃដិនដាស់តឿន ពីលើយន្តហោះ ក្នុងដំណើរទៅកាន់ក្រុងតូក្យូថា ពិភពលោកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជំងឺមួយនេះ។ ប្រសិនបើមានការរាតត្បាត នោះពិតជា ធ្ង.ន់ ធ្ង .រ ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក មានអ្នកកើតអុតស្វាបានឡើងដល់៩២ករណី និង២៨ករណីជាប់សង្ស័យ គិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី២១ឧសភា ក្នុងជាង១០ប្រទេស។ ប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោកសង្ស័យថានឹងមានករណីអុតស្វានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោក ហើយអាចមានការចម្លងលឿននៅអឺរ៉ុប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងចំណោម៨ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែលមានករណីអុតស្វា អង់គ្លេសកំពុងមានសន្ធឹកចម្លងច្រើនជាងគេ។ ករណីអុតស្វាថ្មីកើតឡើង និងច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នេះបើតាមភ្នាក់ងារសុខាភិបាល ដែលអះអាងថាកំពុងតាមដានស្ថានភាពចម្លងយ៉ាងហ្មត់ចត់បំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្សោយជាងជំងឺអុតស្វាយធម្មតា និង ត្រូវបានលុបបំបាត់អស់ម្តង តាំងពីកាលពីជាង៤០ឆ្នាំមុន អុតស្វាជាជំងឺឆ្លងប្រភេទថ្មី លេចឡើងដោយមានអាការៈក្តៅខ្លួន មានរោលកន្ទួលលើស្បែកជាពិសេសនៅលើមុខ គ្មានថ្នាំព្យាបាលទេ តែអាចជាវិញដោយឯងៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេសង្កេតឃើញ មេរោគធ្វើការចម្លងខ្លាំងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ ក្នុងសហគម តែលឿននិងខ្លាំង ចំពោះមនុស្សស្រលាញ់ ភេ.ទ ដូចគ្នា មនុស្សប្រុសស្រលាញ់ ប្រុ .ស ដូចគ្នា ឬស្រលាញ់គ្នាទាំងពីរ ភេ .ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្វីបើពុំមានថ្នាំបង្ការប្រឆាំងនឹងជំងឺអុតស្វានេះមែន ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអុតស្វាយអាចជួយការពារអ្នកជាករណីពាក់ព័ន្ធ។ នេះបើតាមវេជ្ជបណ្ឌិត Hopkins នាយកទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលសាធារណៈអង់គ្លេស ដោយប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបញ្ជាទិញថ្នាំបង្ការអុតស្វាយទុកបម្រុងរួចហើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង