សង្ខេបព័ត៌មានរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន! បារាំងបញ្ជូន អា វុ.ធ ធុនធ្ងន់ឱ្យអ៊ុយក្រែន អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទៅជួបលោកពូទីន ខណៈ រុស្ស៉ីគ្រោងដាក់ពង្រាយ មី ស៊ី.ល ផ្លោ.ង នុ.យ ក្លេ អ៊ែ.រ ស៊េរីថ្មី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស ង្គ្រា.ម នៅអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ខែទីបីហើយ ប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីដំណាក់កាលទីពីរ ហាក់ទើបចាប់ផ្តើមតែប៉ុណ្ណោះ។ រុស្ស៊ីនៅតែបន្ត វា.យ ប្រ .ហា រ និងផ្លោង គ្រា.ប់ លើភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងសន្ធាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងគោលដៅដណ្តើមគ្រប់គ្រងតំបន់ដុនបាស់និងភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែន ឱ្យបានទាំងស្រុង។ ដូច្នេះ គ្មានទេការផ្អាក បា.ញ់ ក្នុងឱកាសបុណ្យ សា ស នា របស់ប្រទេសទាំងពីរ នាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបន្ទាប់ពីអត់ធ្មត់ជួយអ៊ុយក្រែនតែជាសម្ភារៈ យោ ធា សម្រាប់ការពារខ្លួន នៅពេលនេះ ដូចសហរដ្ឋអាមេរិក បារាំងបានប្រកាសផ្តល់ អា វុ.ធ ធុនធ្ងន់ឱ្យអ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បារាំងមិនធ្វើ ស ង្គ្រា.ម ជាមួយរុស្ស៊ីទេ នេះជាប្រសាសន៍បញ្ជាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំង ផុតអាណត្តិអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុង ប៉ុន្តែដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនឱ្យការពារប្រទេស បារាំងនឹងបញ្ជូន អា វុ.ធ ធុនធ្ងន់មួយចំនួន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលជា អា វុ.ធ ដ៏ទំនើបនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត គ្មានប្រៀបក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអូតង់។ នោះគឺ កាំ ភ្លើ .ង ធំ Caesar និង មី ស៊ី.ល ប្រ ឆាំ.ង រថពាសដែក Milan ព្រមទាំង អា វុ.ធ ជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Caesar ជា កាំ ភ្លើ.ង ធំ បំពាក់លើឡានកាមីញ៉ុង មានកាណុងរង្វង់១៥៥មីលីម៉ែត្រ អាច បា.ញ់ បានដល់៤០គីឡូម៉ែត្រ។ កាំភ្លើងធំនេះធ្លាប់បាននាំជោគជ័យនៅអាហ្វហ្កានីស្ថាន ឬនៅម៉ូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ២០១៧។ ជាប្រភេទ កាំ ភ្លើ.ង ស្រួល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើដែលកំណត់ចំណុចស៊ីបហើយ គ្រា .ប់ កាំ ភ្លើ.ង នឹង បា.ញ់ ចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅចំទិសដៅ។ ទាហានអ៊ុយក្រែនជាង៤០នាក់កំពុងរៀនប្រើនៅប៉ារីស។ កាំ ភ្លើ.ង ធំនេះអាច បា.ញ់ បាន៦ដងក្នុងមួយនាទី ហើយបើកចេញបានភ្លាម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីកុំឱ្យ ស ត្រូ.វ សម្គាល់ទីតាំងបាន។ ចំណែក មី ស៊ី .ល មីឡង់ ជា អា វុ.ធ ចំណាស់បន្តិច ហើយអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានទទួលខ្លះមកហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អា វុ.ធ ធុនធ្ងន់នេះចាប់ទៅអ៊ុយក្រែនជាបណ្តើរៗហើយ តែបារាំងបដិសេធមិនប្រាប់អំពីចំនួនកំាភ្លើងធំ Caesar និង មី ស៊ី.ល ប្រ ឆាំ.ង រថក្រោះទេ។ ជាសរុបគិតមកត្រឹមពាក់កណ្តាលខែមេសា បារាំងបានផ្តល់ជំនួយ អា វុ.ធ ឱ្យក្រុងកៀវក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១០០លានអឺរ៉ូរួចមកហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងការជួយបង្កើនសមត្ថភាពយោធាឱ្យទ័ពអ៊ុយក្រែន សកម្មភាពការទូតក៏ចាប់មានសកម្មភាពដែរ។ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក អង់តូនីញ៉ូ ហ្គូទែរស៍ នឹងអញ្ជើញទៅជួបលោកវ្លាដេមៀ ពូទីន នៅទីក្រុងមូស្គូ នៅថ្ងៃទី ២៦មេសា និងលោកហ្សេឡេនស្គី នៅថ្ងៃទី ២៨មេសា។ នេះជាជំនួបលើកទីមួយ គិតចាប់ពីរុស្ស៊ីបើកប្រតិបត្តិការលើអ៊ុយក្រែនថ្ងៃទី ២៤កុម្ភៈមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ រុស្ស៉ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ បានប្រកាសពីផែនការត្រៀមដាក់ពង្រាយ មី ស៊ី. ល ផ្លោងអន្តរទ្វីបស៊េរីថ្មី Sarmat ដែលខ្លួនទើបតែធ្វើតេស្ត នៅកំលុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំនេះ គឺចន្លោះខែកញ្ញា-ធ្នូ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គោលដៅពេលវេលាខាងលើ ដែលប្រកាសដោយលោក ឌីមីទ្រី រ៉ូហ្គោហ្ស៉ីន (Dmitry Rogozin) ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៉ី រ៉ូសកូសម៉ូស (Roscosmos) គឺជាគោលដៅមួយប្រកបដោយមហិច្ឆតាខ្ពស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដ្បិតរុស្ស៉ីទើបតែបានរាយការណ៍ពី ការ បា.ញ់ សាកល្បងលើកដំបូងរបស់វា កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប៉ុណ្ណោះ ហើយក្រុមអ្នកជំនាញយោធារបស់ប្រទេសលោកខាងលិច ថែមទាំងជឿជាក់ថា វាត្រូវការពេលយូរទៀត មុនពេល មី ស៊ី.ល Sarmat អាចដាក់ពង្រាយបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមលោក Rogozin មី ស៊ី.ល ផ្លោង Sarmat នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទីក្រុង ក្រាស្នូយ៉ា (Krasnoyarsk) នៃតំបន់ស៊ីបេរី ចម្ងាយប្រហែល ៣,០០០គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងកើតទីក្រុងមូស្គូ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មី ស៊ី.ល នេះ មានសមត្ថភាពផ្ទុកក្បាល គ្រា.ប់ នុ.យ ក្លេ អ៊ែ រ បានយ៉ាងហោច១០គ្រាប់ និងអាច វា.យ ប្រ.ហា រ លើគោលដៅ នៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប ជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា ការធ្វើតេស្ត មី ស៊ី.ល ផ្លោង Sarmat ក្នុងសប្តាហ៍នេះ បានកើតឡើង ចំពេលដែល ស ង្រ្គា.ម នៅអ៊ុយក្រែន បានរុញច្រានភាព តា.ន តឹ.ង រវាងរុស្ស៉ី ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាន គិតចាប់តាំងពីវិបត្តិ មី ស៊ី.ល គុយបាឆ្នាំ១៩៦២ កាលពីសម័យ ស ង្រ្គា. ម ត្រជាក់៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង