វា.យ​ អ៊ុយក្រែនមិនបែក ពូទីន ត្រៀមប្រើ អា វុ.ធ នុ.យ ក្លេ.អ៊ែ នៅក្នុង ស ង្រ្គា.ម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈដែល ស ង្រ្គា.ម អ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ ៥២ថ្ងៃនាថ្ងៃសៅរ៍នេះ ព័ត៌មានស្តីពីការប្រើ អា វុ.ធ នុ.យ ក្លេ.អ៊ែ រ របស់រុស្ស៊ី កំពុងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នា បា.រ ម្ភ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN កាលពីថ្ងៃសុក្រ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកហ្សេឡេនស្គីបានបញ្ជាក់ការលើកឡើងរបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍អាមេរិកដែលថា ប្រ ឈ.ម នឹងប .រា ជ័យ របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុង ស ង្រ្គា.ម អ៊ុយក្រែន លោកពូទីននឹងអាចសម្រេចចិត្តប្រើ អា វុ.ធ នុ.យ ក្លេ.អ៊ែ រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រុស្ស៊ីបាន ព្រ មា.ន របស់ខ្លួនដែលថា នឹងបង្កើនការ វា.យ ប្រ.ហា រ ទៅលើអ៊ុយក្រែន នៅក្រោយរុស្ស៊ី បាត់បង់នាវាចម្បាំងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួន នៅសមុទ្រខ្មៅ។ នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៦ មេសា កងទ័ពរុស្ស៊ីបាន បា.ញ់ បំ ផ្លា.ញ រោងចក្រយោធាថ្មីមួយទៀតរបស់អ៊ុយក្រែន នៅក្បែររដ្ឋធានីកៀវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ក្រសួងការពាររុស្ស៊ីបានអះអាងថា គេបាន បា.ញ់ បំ ផ្លា .ញ រោងចក្រផលិត មី ស៊ី.ល ប្រ ឆាំ.ង នាវាចម្បាំង ឈ្មោះ Neptune។ មីស៊ីលNeptune ដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអះអាងថា គេបានប្រើសម្រាប់ បា.ញ់ បំ ផ្លា.ញ នាវាចម្បាំងMoskva របស់រុស្ស៊ី ដែលបានលិចចូលទៅក្នុងទឹក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN ដែលគេដកស្រង់ មកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី១៦ មេសា ប្រធានាធិបតី អ៊ុយក្រែន លោកហ្សេឡេនស្គី បាននិយាយបន្ទរការ ព្រ មា.ន របស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកដែលថា ប្រ ឈ.ម នឹងការខាតបង់ផ្នែកយោធានៅក្នុង ស ង្រ្គា.ម អ៊ុយក្រែន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងអាចយកជម្រើសប្រើ អា វុ.ធ នុ.យ ក្លេ.អ៊ែ រ នៅក្នុង ស ង្រ្គា.ម អ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្តី បា រ.ម្ភ ដែលថា រុស្ស៊ីនឹងអាចប្រើ អា វុ.ធ នុ.យ ក្លេ.អ៊ែ រ មានកាន់តែខ្លាំងឡើង។ នៅសប្តាហ៍នេះ រុស្ស៊ីបាន ព្រ មា.ន អាមេរិករួចហើយ ពីផល វិ.បា.ក ធ្ង.ន់ ធ្ង .រ បន្ទាប់ពីអាមេរិកបង្កើនការផ្តល់ អា វុ.ធ ធុ ន ធ្ង.ន់ ទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយ បញ្ជូនកងទ័ពឲ្យចូល ឈ្លា.ន ពា.ន អ៊ុយក្រែន លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ផ្ទាល់ ធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ី ប្រុងជើងការ អា វុ.ធ នុ.យ ក្លេ.អ៊ែ រ ក្នុងហេតុថា ប្រទេសលោកខាងលិច កំពុងចាត់វិធានការខ្លាំង ប្រ ឆាំ.ង នឹងរុស្ស៊ី ដែលបើកប្រតិបត្តិការសឹក នៅអ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេវាយតម្លៃថា ការប្រកាសរបស់លោកពូទីន កាលពីជាង ១ខែមុន គឺអាចជាយុទ្ធសាស្រ្ត គំ រា.ម តែប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺ ដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសលោកខាងលិច លូកដៃ អន្តរាគម ជួយអ៊ុយក្រែន ព្រោះថា បើជួយអ៊ុយក្រែន គឺមានន័យស្មើប្រកាស ស ង្រ្គា.ម ជាមួយរុស្ស៊ី និងអាចផ្ទុះ ស ង្រ្គា.ម នុ.យ ក្លេ.អ៊ែ រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ ដោយសារ ស ង្រ្គា.ម អ៊ុយក្រែន ចេះតែអូសបន្លាយ ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីមិន អាច វា.យ បំ បា.ក់ អ៊ុយក្រែន ផ្ទុយទៅវិញ គឺ កំពុង ប្រ ឈ.ម នឹងការ ខា .ត ប .ង់ យោ ធា ធ្ង.ន់ ធ្ង.រ ជាពិសេសនៅក្រោយ នាវាចម្បាំងMoskvaរបស់រុស្ស៊ី ត្រូវ លិ.ច ល.ង់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសារការ វា.យ ប្រ.ហា .រ របស់ គ្រា.ប់ មី ស៊ី.ល អ៊ុយក្រែន យ៉ាងដូច្នេះ លទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ី អាចយកជម្រើស ប្រើ អា វុ.ធ នុ.យ ក្លេ.អ៊ែ រនៅក្នុង ស ង្រ្គា.ម អ៊ុយក្រែន គឺមានកាន់តែច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមអ្នកជំនាញខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ រុស្ស៊ីបានបោះបង់ចោល ម នោ .គ ម វិជ្ជាសូវៀត ដោយងាកមកប្រើ ម នោ.គ ម វិជ្ជារុស្ស៊ី នោះ គឺការប្រើ អា វុ.ធ នុ.យ ក្លេ.អ៊ែ រ សម្រាប់ជម្រើសចុងក្រោយបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិក CIA លោក William Burns កំពុង បា រ.ម្ភ ថា ដោយសារតែ ចា.ញ់ ប.ង់ ខាត ផ្នែកយោធាច្រើនពេកនៅក្នុង ស ង្រ្គា.ម អ៊ុយក្រែន លោកពូទីន និងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីនឹងអាចសម្រេចចិត្តប្រើ អា វុ.ធ នុ.យ ក្លេ.អ៊ែ រ នៅក្នុង ស ង្រ្គា.ម អ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកPavel Luzin មកពីក្រុមអ្នកវិភាគឈ្មោះ Riddle ដែលមានមូលដ្ឋាន នៅទីក្រុងម៉ូស្គូនិយាយថា រុស្ស៊ីអាចប្រើ អា វុ.ធ នុ.យ ក្លេ.អ៊ែ រ នៅក្នុងសមរភូមិ ក្នុងគោលដៅ បំបាក់ស្មារតី ធ្វើឲ្យគូ ស ត្រូ.វ ឈប់ ប្រ យុ.ទ្ធ និងប្រកាសលើក ទ.ង់ ជ័.យ ស តែម្តង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង