មនុស្សយ៉ាងហោច ៣៩នាក់បាន ស្លា.ប់ និង ជាង ១០០នាក់បានរងរបួស ក្នុងការ វា.យ ប្រ.ហា រ ដោយគ្រា.ប់ មី ស៊ី.ល របស់រុស្ស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលរងការ វា.យ ប្រ.ហា រ របស់ គ្រា.ប់ មី ស៊ី.ល កាលពីថ្ងៃសុក្រ ស្ថិតនៅទីក្រុងKramatorsk រដ្ឋធានីរបស់តំបន់ដុនបាស់ ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សយ៉ាងហោច ៣៩នាក់បាន ស្លា.ប់ ក្នុងការ វា.យ ប្រ.ហា រ ចំណែក មនុស្សជាង ១០០នាក់បាន រ.ង រ បួ.ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមប្រធានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងអ៊ុយក្រែន Ukrzaliznytsia លោក Oleksandre Kamychine ដែលបាននិយាយពីការ វា.យ ប្រ.ហា.រ ដោយចេតនាបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅកន្លែងកើតហេតុ អ្នកកាសែតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាប់ឃើញមាន សា.ក ស.ព ប្រជាជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច៣០នាក់ ដែលគេគ្របប្លាស្ទិកពីលើ។ នៅមួយម៉ោងមុនការ វា.យ ប្រ.ហា រ ប្រជាជនក្មេងចាស់ ប្រុសស្រីបានតម្រង់ជួ រង់ចាំ ឡើងរថភ្លើង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីរត់គេចពីតំបន់ដុនបាស់ ដែលជាគោលដៅ វា.យ ប្រ.ហា.រ ដ៏ធំរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី។ នៅក្រោយរុស្ស៊ីប្រកាសបែរទិសដៅ ផ្តោត វា.យ ប្រ.ហា រ ទៅលើតំបន់ដុនបាស់ ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើត និងខាងត្បូងអ៊ុយក្រែន អាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនចាកចេញជាបន្ទាន់ បើសិនមិនចង់ ក្ស័.យ ជីវិតនៅក្នុង ស ង្រ្គា.ម ឈ្លា.ន ពា.ន របស់រុស្ស៊ី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅទីធ្លាក្បែរ ស្ថានីយ៍រថភ្លើង ភ្នាក់ងារអ៊ុយក្រែនបានសំគាល់ឃើញសំណល់ មី ស៊ី.ល ដែលមានសរសេរភាសារុស្ស៊ីថា “ដើម្បីកូនរបស់យើង”។ ភ្លាមៗ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន លោកហ្សេឡេនស្គី បានសរសេរនៅលើបណ្តាញតេឡេក្រាម រិះគន់ការ វា.យ ប្រ.ហា រ អ.មនុស្សធម៌បំផុត និងអំពើ អា ក្រ.ក់ របស់រុស្ស៊ី ដែលគ្មានដែនកំណត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រមុខការទូតអឺរ៉ុប និងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងទៅជួបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន នៅទីក្រុងកៀវ ក៏បានសរសេរសារ ថ្កោ.ល ទោ.ស ការ វា.យ ប្រ.ហា រ ទៅលើប្រជាជនស៊ីវិល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្រោយ មានការ ចោ.ទ ប្រ កា.ន់ ថា កងទ័ពបានធ្វើការ ស ម្លា.ប់ រ ង្គា.ល ប្រជាជនអ៊ុយក្រែន នៅទីក្រុងប៊ូតឆា ម៉ូស្គូ បានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវសាជាថ្មី ដោយថា រុស្ស៊ីគ្មាន មី ស៊ី.ល ប្រភេទដែល វា.យ ប្រ.ហា រ ទៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅតំបន់ដុនបាស់កាលពីថ្ងៃសុក្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីវិញបាន វា.យ បក ចោ.ទ ប្រ កា.ន់ ភាគីអ៊ុយក្រែនវិញថា ជាអ្នក ញុះ ញ.ង់ និងរៀបចំបង្កើតការ វា.យ ប្រ.ហា .រ ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីរារាំងកុំឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែន ចាកចេញពីតំបន់ដុនបាស់។ សម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ី អ៊ុយក្រែនមានគោលដៅបង្ឃាំងទុកប្រជាជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួន សម្រាប់ធ្វើជា ខែ.ល មនុស្ស ទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃសុក្រ ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដដែលបានប្រកាសថា កងទ័ពរុស្ស៊ីបាន បំ ផ្លា.ញ ទីតាំងស្តុក អា វុ.ធ និងសំភារៈយោធារបស់អ៊ុយក្រែន នៅ ស្ថានីយ៍រថភ្លើង ចំនួន៣នៅតំបន់ដុនបាស់ ដែលតាមពិត ស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្ថានីយ៍រថភ្លើង Kramatorsk៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង