សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ យល់ព្រម​ទៅនឹង​ការបើក​ប្រជុំ​សភា​ពិសេស ចំពេល​មានការ​ត វ៉ា​

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​បាន​គាំទ្រ​សំណើ​របស់​សមាជិកសភា ដើម្បី​កោះប្រជុំ​សភា​ពិសេស ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​បាតុ កម្ម​ប្ ឆាំ ង​
​រដ្ឋាភិបាល ដែល​បាន​ធ្វើឡើង​នៅ​រាជធានី​របស់​ប្រទេស​ថៃ​និង​ទីក្រុង​ធំៗ ផ្សេងទៀត​កាលពី​សប្តាហ៍​មុន​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក Anucha Nakasai រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ខុទ្ទកាល័យ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​បាន​ប្រាប់​អ្នកយកព័ត៌មាន បន្ទាប់ពី​កិច្ចប្រជុំ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​មួយ​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គា​រថា សភា​នឹង​ជួបប្រជុំ​រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា​។ សំណើ​នេះ​ត្រូវការ​ការយល់ព្រម​ពី​ព្រះមហាក្សត្រ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការយល់ព្រម​ប្រជុំ​សភា ធ្វើឡើង​បន្ទាប់ពី​មានការ​ប្រមូល​ផ្តុំគ្នា​រយៈ​ពេល ៦ ថ្ងៃ​ជាប់​គ្នា​ដែលមាន​ការចូលរួម​ពី​ក្រុមបាតុ ករ​រាប់ម៉ឺន​នាក់​ដែល​អំពាវនាវ ឲ្យ លោក​ប្រា​យុទ្ធ​លាលែង​ពី​តំណែង និង​ទាមទារ​ឲ្យ​កែ​មាត្រា​ខ្លះ​នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​និង​ការកែទម្រង់​រាជានិយម ខណៈពេលដែល​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​មិនបាន​និយាយថា តើ​រដ្ឋាភិបាល​អាចឈាន​ដល់​កម្រិតណា​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​ការទា មទារ​នោះទេ សភា​អាចឈាន​ទៅមុខ​ដំណើរការ​នៃ​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​ក្រុមអ្នកត វ៉ា​ឈប់​ត វ៉ា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក Virot Ali សាស្ត្រាចារ្យ​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ Thammasat មានប្រសាសន៍ថា ដោយសារ​ចលនា​ត វ៉ា​ដែល​កំពុង​កើនឡើង សភា​នឹង​មិនអាច​ពន្យារពេល​ដំណើរ​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​តទៅទៀត​ទេ​។ ការផ្លាស់ប្តូរ​នេះ​អាចជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​មួយ​ក្នុង​ការទិញ​ពេលវេលា​ដោយ​មិន​គិតពី​អ្វីដែល​ក្រុមបា តុ ករ​ទាមទារ​ដែល​នឹងធ្វើ​ឱ្យ​ចលនា​នេះ​កាន់តែ​មាន​ភាព​រីកចំរើន​ទៅមុខ​ថែមទៀត​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការត វ៉ា​បាន​បន្ថែម​ទម្ងន់​ភាគហ៊ុន​និង​រូបិយវត្ថុ​ក្នុងប្រទេស ដោយសារ​ក្តីកង្វល់​កើនឡើង​នៃ​ការប្រឈមមុខគ្នា​យូរ អាចធ្វើឱ្យ​ចំណូល​ក្រុមហ៊ុន​ធ្លាក់ចុះ​និង​ពន្យារពេល​ការ​ងើបឡើង​វិញ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​។ ស​ន្ទ​ស្សន៍​ហ៊ុន​គោល​មានការ​ធ្លាក់​ថ្លៃ​ខ្លាំង​បំផុត​នៅ​អាស៊ី​នៅ​ឆ្នាំនេះ​បាន​ធ្លាក់ចុះ​រយៈពេល ៤ ថ្ងៃ​ជាប់​គ្នា​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ខណៈ​ប្រាក់​បាត​ធ្លាក់​ថ្លៃ ០,៣ ភាគរយ​ដល់ ៣១,២ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ​ដោយ​បន្ត​ខាតបង់​នៅ​ឆ្នាំនេះ​ដល់ ៤,២ ភាគរយ​។​
​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គា​រលោក​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍​ប្រា​យុ​ធ​បាន​បញ្ជា ឲ្យ ប៉ូ លីស​ពិចារណា​ឡើងវិញ​លើ​ការដាក់​កម្រិត​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន មួយថ្ងៃ​បន្ទាប់ពី​ប៉ូ លីស​បាន​និយាយថា​ពួកគេ​នឹងធ្វើ​ការស៊ើបអង្កេត​លើ​សារព័ត៌មាន​ចំនួន ៤ ដែល​អាច​រំលោ ភ​លើ​ច្បាប់​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រា​មាន​អាសន្ន​នៅក្នុង​ទីក្រុង​បាងកក​កាលពី​សប្តាហ៍​មុន​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍​ប្រា​យុទ្ធ​បាន​ប្រាប់​អ្នកយកព័ត៌មាន​ក្រោយ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថា ការងារ​របស់​យើង​គឺ​ដើម្បី​ការពារ​ប្រទេស​និង​លុបបំបាត់​អំពើ​ដែលមាន​ចេតនា​អា ក្រក់ ក្នុង​គោលបំណង​បង្កើត​ភាពវឹ កវរ​និង​ជ ម្លោះ​នៅក្នុង​ប្រទេស​” ៕
ប្រភព​៖ Bangkok Post

You might also like