សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មិនព្រមបញ្ឈប់ដោយងាយទេ!!! ក្រុ ម បា តុ ករថៃប្តេជ្ញាបន្តធ្វើបា តុ ក ម្ម និងទាមទារឲ្យដោះ លែ ង គ្នីគ្នាខ្លួនទាំងអស់ (Video inside)

(បាងកក)៖ ក្រុមបា តុ ករថៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្តេជ្ញាថា ពួកគេនឹងបន្តប្រ ឆាំ ងនឹងក្រឹត្យបន្ទាន់ ឬដែលថា ការប្រកាសអា ស ន្នរបស់រដ្ឋា ភិបាលលោក ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា ដែលហា មប្រា មការប្រមូលផ្ដុំគ្នា បន្ទាប់ពីការប៉ះ ទ ង្គិចជាមួយប៉ូ លិ សបង្ក្ រាបកុ ប្ប ក ម្ម កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន CNA នាល្ងាចថ្ងៃសោរ៍ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុម បា តុ ករប្រមាណ ៣,០០០នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នា នៅក្នុងតំបន់ផ្សារទំនើបដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក ដើម្បីទា ម ទារឲ្យយមានការដោះ លែ ងបា តុ ករ ដែលបានចា ប់ ខ្លួ ន ហើយអ្នកខ្លះបានស្រែ ក ជេ រ ប្រ មា ថនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ លោក ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា មុនពេលពួកគេត្រូវបានបំ បែ កដោយប៉ូ លិ ស។ ក្រុមយុវជនសេរីដែលជាក្រុមមួយ ក្នុងចំណោមក្រុមត វ៉ាធំៗនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួន វិលត្រឡប់មកធ្វើការត វ៉ានៅតាមដងផ្លូវសាជាថ្មី នាពេលខាងមុខ។ ក្រុមយុវជនខាងលើបានបង្ហោះសារ នៅលើបណ្តាញសង្គមយ៉ាងដូច្នេះថា «ត្រូវត្រៀមខ្លួនទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តសម្រាប់ការធ្វើ បា តុ កម្ម ដើម្បីទ ប់ ទល់នឹងការបង្ក្រាបប្រសិនបើវាកើតឡើង»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូ លិ សបង្ក្រា បកុប្ប ក ម្មរាប់រយនាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយ ដើម្បីបំបែកហ្វូងបា តុ ករកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញ ដោយប្រើកា ណុងបា ញ់ទឹកដែលមានសារធា តុគី មីពណ៌ខៀវ ដើម្បីសំគាល់ក្រុមបា តុ ករ។ យោងតាមសម្តីរបស់មន្ត្រី ប៉ូ លិសបានឲ្យដឹងថា ពួកគេនឹងចា ប់ខ្លួ នក្រុម បា តុ ករ ដែលមានប្រឡាក់ពណ៌ខៀវ ដើម្បីចាត់វិធា នការផ្លូវច្បា ប់នាពេលអនាគត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា ព្រះបរមរាជវាំង និងឥស្សរ ជន ន យោ បា យ ព្រមទាំងក្រុមអ្នកមានអំ ណា ច នៅមិនទាន់បានបង្ហាញពីសញ្ញាឆ្លើយតប ទៅនឹងការទាម ទាររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយផ្ទាល់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីមួយដែលបានចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ ដោយបានក្រើនរំលឹកសាជាថ្មីដល់ពលរដ្ឋថៃទាំងអស់ថា យើងត្រូវការមនុស្សស្រឡាញ់ប្រទេសមួយនេះ និងអ្នកស្រឡាញ់ស្ថាប័នរាជាធិបតេយ្យ៕
ប្រពភ Fresh News
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

You might also like