សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

សូម្បីមន្ទីពេទ្យក៏មិនលើកលែងដែរ !!! មន្ទីរពេទ្យស៊ីរី រងការវា.យប្រ.ហារខ្ទេចខ្ទីដោយមី.ស៊ីល ស្លា.ប់ ១៣ នាក់ និងរ បួ.សជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពពីមន្ទីរពេទ្យក្នុង​ស្រុកនិងរដ្ឋាភិបាលទួរគីនិយាយ​ថា មនុស្សយ៉ាងតិច ១៣ នាក់ ត្រូវបាន​ស ម្លា.ប់ និង​ជា​ច្រើន​នាក់​ទៀត ​រង​រ.បួស​នៅ​ក្នុង​ការ​វា.យប្រ.ហារ​ដោយ​មី ស៊ី.ល ពីរ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា​ នៅ​ឯ​ភាគ​ខាងជើង​ទីក្រុង Afrin នៃ​ប្រទេស​ស៊ីរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព​ពី​ផ្នែក​ការពារ​ជន​ស៊ីវិល​បាន​និយាយ​ថា​ ការ​វា.យប្រ.ហារ​លើក​ទី ១ បាន​វា.យប្រ.ហារ​ទៅ​លើ​តំបន់​លំនៅឋាន​ ហើយ​ទី ២ បាន​វា.យប្រ.ហារ​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ភ្លាមៗ។ រូបភាព​វីដេអូ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​ស្លា.ប់​និង ​រ បួ.ស​ ខណៈ​មន្ទីរពេទ្យ Al Shifa បាន​រង​នៅ​ការ​បា.ក់បែ.ក​យ៉ាង​ខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ទួរគី​ដែល​មាន​វត្តមាន​យោ.ធា​យ៉ាង​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ស៊ីរី​ ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ថា ​អ្នក​ស្លា.ប់​កើន​ឡើង​ដល់ ១៣ នាក់​ ហើយ​​មនុស្ស ២៧ នាក់​បាន​រង​.របួស។
ការិយាល័យ​អភិបាល​​ទួរគី​នៃ​ខេត្ត Hatay ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​ជាមួយ​ទីក្រុង Afrin បាន​និយាយ​ថា ​ខ្លួន​កំពុង​ស៊ើបអង្កេត​លើ​ ឧប្បត្តិ.ហេតុ​នេះ​ ហើយ​​និយាយ​ថា ​មី ស៊ី.ល ​ត្រូវ​បាន​បា.ញ់​ចេញ​ពី​តំបន់ Tel Rifat ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​ស៊ីរី៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​