សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អ្នកទោសជាង ២៣,០០០នាក់ នឹងត្រូវដោះលែងតាមការអះអាងរបស់អគ្គមេបញ្ជាការយោ.ធាមីយ៉ាន់ម៉ា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(រ៉ង់ហ្គូន)៖ របបយោ.ធាមីយ៉ាន់ម៉ា នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រកាសថា ខ្លួនបានលើកលែងទោ.ស និងដោះលែងអ្នកទោសជាង ២៣,០០០នាក់ ក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់ទេថា តើពួកគេទាំងនោះមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមស ក ម្ម ជន ដែលត្រូវបានជាប់ឃុំដោយសាររ ដ្ឋ ប្រ.ហារ កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដែរ ឬយ៉ាងណានោះទេ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន AP នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដោះលែងនេះ ត្រូវបានប្រកាសនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MRTV របស់រដ្ឋ ដោយបានគូសបញ្ជាក់ថា អគ្គមេបញ្ជាការយោ.ធាលោក មីន អោង ហ្លេង (Min Aung Hlaing) ដែលកំពុងកាន់អំណាចគ្រប់យ៉ាងនៅមីយ៉ាន់ម៉ា បានលើកលែ.ងទោ.សដល់អ្នកទោសចំនួន ២៣,០៤៧នាក់ ក្នុងនោះរួមមានជនបរទេស ១៣៧នាក់ ដែលនឹងត្រូវនិរទេសចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ លោក មីន អោង ហ្លេង ក៏បានកា.ត់បន្ថយការកា.ត់ទោ.ស ចំពោះអ្នកទោសដទៃទៀតផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដោះលែងអ្នកទោ.សមុនពេលកំណត់ ជាទម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលវិស្សមកាលសំខាន់ៗ ប៉ុន្តែនេះជាលើកទី ២ ហើយដែលរបបយោ.ធាកាន់អំណាចបានធ្វើដូច្នេះ ចាប់តាំងពីវាបានផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកស្រី អោង សាន ស៊ូ ជី (Aung San Suu Kyi) ដែលប.ង្កឱ្យមានការប្រ.ឆាំងត.វ៉ា ការចា.ប់ខ្លួន និងការស.ម្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមទិន្នន័យពី សមាគមផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយ (AAPP) ដែលតែងតែឃ្លាំមើលការស្លា.ប់ និងចា.ប់ខ្លួ.នបា តុ ករ បានឲ្យដឹងថា កងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខនៃរបបយោ.ធាមីយ៉ាន់ម៉ា បានធ្វើការប.ង្ក្រាប និងស.ម្លាប់ម នុ ស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៧២៦នាក់ហើយ ខណៈម នុ ស្ស ២,៧២៨នាក់ រួមមានទាំងលោកស្រី ស៊ូ ជី ផងដែរកំពុងជាប់ឃុំឃាំង គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​