សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មុនបាត់ខ្លួន ៥ ថ្ងៃ លោក Paing Takhon បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាផ្តាំទៅពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាអោយធ្វើរឿងនេះ…..

មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ ជាការពិតណាស់ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កំពុងតែមានភាព វឹ ក វ រ ខ្លាំង ដោយសាររដ្ឋប្រ ហា រយោធាបានស.ម្លា .ប់ក្រុ មបា តុក រជាច្រើននាក់ ហើយខណៈពេលនេះក៏នៅមិនទាន់មានភា ពប្រសើរឡើងឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងក្នុងនោះមហាជនក៏បានឃើញថា ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា និង តារាប្រុសលោក Paing Takhon ដែលអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាបានស្គាល់ជាតួអង្គប្រុសក្នុងរឿង «នាឡិកាដា ស់ វិ ញ្ញា ណ» របស់ផលិកម្ម LD ក៏បានចូលរួមក្រោកឈរដើម្បីទាមទារ រ ក ល ទ្ធិ ប្រ ជាធិ ប តេ យ្យយ៉ាងសកម្មផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ Paing Takhon បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ និងប្រជាជនមីយ៉ានម៉ាជាច្រើនបានព្រួយបារម្ភពីសុខទុ ក្ខរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ម្តាយ និង បងស្រី Paing Takhon បានប្រកាសថា កូន និង ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនគឺ Paing Takhon បានបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹង ដោយខាងគ្រួសារទាក់ទងមិនបាននោះឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលកាន់តែធ្វើឱ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រតារាប្រុសរូបនេះកាន់តែមានការបា រ ម្ភនោះ គឺគេបានដាក់ការស ង្ស័ យថា Paing Takhon ត្រូវបានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចា ប់ខ្លួន ព្រោះវីដេអូចុងក្រោយដែលតារាប្រុសរូបនេះបានបង្ហោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ បង្ហាញពីស កម្ម ភា ពរបស់លោក និង បា តុករច្រើនទៀតក្នុងហេ តុ កា រ ណ៍ ប៉ះទ ង្គិ ចគ្នារវាងក្រុមបា តុក រប្រឆាំ ងរ.ដ្ឋ ប្រ ហារ និងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនេះ មុន ៥ ថ្ងៃនៃការបា ត់ខ្លួ ន ពោលគឺនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ Paing Takhon បានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Instagram របស់ខ្លួនកាលហាក់ចង់ផ្តាំផ្ញើទុកជាមុនបើលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនថា «ប្រសិនបើជាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួន សូមមេត្តាប្រជាជនទាំងអស់ជួយឈឺឆ្អា ល រឿ ងប្រទេសជាតិជំនួសខ្ញុំផង សូមធ្វើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាទៅបាន» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឲ្យដឹងថា គិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសបាត់ខ្លួនពីក្រុមគ្រួសារកាលពីយប់ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី ០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ គឺរយៈពេល ៤ ថ្ងៃហើយ ប៉ុន្តែដំណឹងពីរឿងរ៉ាបរបស់ Paing Takhon ហាក់មិនទាន់បានបង្ហាញ ច្បាស់នៅឡើយនោះទេ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

You might also like