សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ទៀតហើយ !! អ្នក ​ប្រ ឆាំ ង ​ត វ៉ា ​ថៃ​រាប់រយ​នាក់​ជួបជុំ​ទាមទារ​ដោះលែង​មេដឹកនាំ​របស់​គេ​

បាងកក​៖ បា តុ ករ ​រាប់រយ​នាក់​បាន​ជួបជុំគ្នា​នៅក្នុង​រដ្ឋធានី​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​០៦​មីនា ដើម្បី ​ទា ម ទារ ​អោយ​អាជ្ញាធរ​ដោះ លែ ង ​មេដឹកនាំ​ខ្លះ​ចេញពី ​ព ន្ធ នា គារ ដោយ​ពួកគេ​មិន​ស្តាប់​​បញ្ជា​ចេញ​កាលពី​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ​ដែល​ហាម​ការជួបជុំ​សាធារណៈ​នៅក្នុង​ទីក្រុង​នេះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ចលនា ​ប្រ ឆាំ ង ​ត វ៉ា​ដឹកនាំ​ដោយ​ពួក​យុវជន​បាន​រីក​រាលដាល​កាលពី​ឆ្នាំមុន ដោយ​អំពាវនាវ​អោយ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​លាឈប់ កែ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​កែ​ទំរង់​របបរាជានិយម​។​ការនិយាយ​ រិះ គ ន់ ​និង​ការបញ្ចេញ​កាយ​​វិកា​បែប​មិន​គោរព​សមាជិក​រាជវង្ស​ថៃ​ដែល​ច្បាប់​ហា ម ឃា ត់ ​និង​ដែល​ប្រជាជន​ថៃ​កម្រ​ហាន​ប៉ះពាល់​បាន​នាំ​ដល់​ការចោ ទ ប្រ កា ន់ ​និង​ចា ប់ ខ្លួ ន ​ម នុ ស្ស ​រាប់​សិប​នាក់​ភាគច្រើន​ជា​មេដឹកនាំ​នស​ចលនា​ប្រ ឆាំ ង​នេះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​កន្លងមក តុលាការ​ថៃ​បាន​បដិសេធ​ការធានា​ខ្លួន​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​របស់​មេដឹកនាំ​ខ្លះ ដោយ​សំអាង​ហេតុផល​ផ្សេងៗ​។​
​អ្នក​ប្រ ឆាំ ង​ ត វ៉ា​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​បាន​ស្រែកថា « ដោះលែង​មិត្ត​របស់​យើង​» នៅ​ពេល​ពួកគេ​ជួបជុំគ្នា​នៅ​មុខ​តុលាការ ​ព្រ ហ្ម ទ ណ្ឌ ដែល​ហ៊ុមព័ទ្ធ​ដោយ​លួស​បន្លា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ពួកគេ​ក៏​ស្រែកថា «​លុបចោល​មាត្រា​ទី ១១២» ដោយ​ចង់​សំដៅ​ច្បាប់​ប្រឆាំង​ការប្រ មា ថ ​ស្តេ ច​។​

​មាត្រា​ទី​១១២​នេះ​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​ច្បាប់ ព្រ ហ្ម ទ ណ្ឌ​ថៃ​ដែល​ហាម​មិន​អោយ ​ប្រ មា ថ ឬ​ ប រិ ហារ កេ រ្តិ៍ ​ស្តេ ច រាជវង្ស​និង​ធ្វើ​អ្វី​ប៉ះពាល់​របបរាជានិយម​។​ទោ ស ​ចំពោះ​ការ ចោ ទ ប្រ កា ន់ ​មួយៗ ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​អាច​នាំអោយ​ ​ជ ន ល្មើ ស ​ជាប់ គុ ក ​១៥​ឆ្នាំ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នក​ ប្រ ឆាំ ង ​ត វ៉ា​មួយចំនួន​តូច​ក៏​បាន​ដុត​រូប ​ស្តេ ច ​របស់ ខ្លួ ន ​ផងដែរ ក្នុង​ការ ត វ៉ា​ ប្រ ឆាំ ង ​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ និង​រូប​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ត្រូវបាន​តុបតែង​ដូច​ជន​ផ្តាច់ការ​អាឡឺម៉ង់ អា​ដុល ហ៊ី​ត្លែរ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុន​នេះ​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ប៉ូ លិ ស ​បាន​ ព្រ មា ន ​ថា ពួក​អ្នក ​ប្រ ឆាំ ង ​ត វ៉ា​ថា​ពួកគេ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ការ ចា ប់ ខ្លួ ន ​ហើយ​ប៉ូ លិ ស​ អាច​ប្រើ​វិធានការ​តឹ ង រឹង​ឡើង​បើសិន​បើ​ការ ប្រ ឆាំ ង ​ត វ៉ា​ប្រែជា​មិន​អាច​គ្រប់គ្រង​​បាន​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួករាជានិយមក៏បង្ហាញវត្តមានផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅផ្សារមួយកណ្តាលក្រុងបាងកក
You might also like