សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មែនឬក៏អី ? ត្រាំប.ន្ទោស ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំកំពុងតែធ្វើ.ឱ្យប្រទេស.អាមេ.រិកប្រេះ.ឆា

វាស៊ីនតុន (Reuters)៖ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១នេះ លោកប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ បានប.ន្ទោសក្រុមហ៊ុន.បច្ចេកវិទ្យា អា.មេរិកធំៗថាបានកំពុងតែធ្វើឱ្យអាមេរិកបែ ក.បា ក់គ្នា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រាំបានថ្លែងដូច្នេះ ក្រោយពីក្រុមហ៊ុន Twitter និង ហ្វេសប៊ុក លុបចោលគណនីរបស់លោក ដោយពួកគេចោ.ទត្រាំថានៅពីក្រោយក្រុម.បាតុ.ករ និងជ.ម្រុញឱ្យក្រុ.មអ្នកគាំ.ទ្រវា.យប្រ.ហារលើអាគារវិមានកាពីតូល កាលពីថ្ងៃទី ០៦ ខែមករាកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់.ក្រុមអ្នកសារព័ត៏មាន មុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋតិចសាសថា “ខ្ញុំគិតថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗកំពុង.តែ.ធ្វើ.រឿងមិ នល្អសម្រាប់និងដល់ប្រ.ទេសយើង ហើយខ្ញុំជឿថា វាជាកំ.ហុសដ៏ម.ហិមាមួយសម្រាប់ពូកក្រុ.មទាំងនោះ ។ ពួកគេកំពុងតែបំ.បែ កបំ.បា ក់ផ្ទៃក្នុងប្រទេសយើង ។”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកត្រាំបាននិយាយទៀតថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះបានប្រ.ព្រឹត្តនូវកំហុ.សធំណាស់ ហើយលោកថានឹងមានវិ.ធានការវា.យ បកទៅនឹងអំពើដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានធ្វើ តែលោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថាលោកមានវិ.ធានការយ៉ាងណានោះទេ ។
កាលពីសប្តាហ៍មុន Twitter, ហ៊្វេសប៊ុក Apple Inc និងក្រុមហ៊ុន Amazon បានចាត់វិធានការរៀងៗខ្លួនៗប្រឆាំងលោកដូណាល់ ត្រាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីអ្នកគាំ.ទ្រតាំបានវា.យប្រ.ហារលើវិមានកាពីតូលដែលនាំ.ឱ្យម.នុស្ស ៥ នាក់ស្លា.ប់ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេ.រិកធំៗអះអាងថា អំ.ពើហិ.ង្សានឹងកើតមានបន្តទៀតពីអ្វីដែលលោកត្រាំសរសេរលើបណ្តាញសង្គមលោក ។
Apple, Google និង Amazon បានផ្អាកកម្មវិធី Parler ដែលជាកម្មវិធីគាំត្រលោកត្រាំ ក្រោយពីអ្នកប្រើប្រាស់គ.ម្រាមថាពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តអំពើហិ.ង្សាថែមទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធានការនេះបានធ្វើឱ្យលោកប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ ខឹង.សម្បាយ៉ាងខ្លាំង ហើយលោកប្រកាសថា លោកនឹងមិននៅស្ងៀមទេ ដោយលោកសន្យាថា លោកនឹងមានសេចក្តីប្រកាសដ៏ធំមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។