សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ពេលនេះមន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈធ្វើ សក ម្មភាព ប្រសិនបើលោកត្រាំ រា រាំង ​លោក បៃឌិន ចូលកាន់តំណែង

6

ពិធីស្បថចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិក របស់លោក ចូបៃឌិន និងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី​២០ខែមករាឆ្នាំ​២០២១​។ នៅពេលនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក​បារម្ភយ៉ាងខ្លាំង​ដោយសារតែ​ ខ្លាចប្រធានាធិបតី​ជិតបញ្ចប់មកទល់ពេលនេះ លោកត្រាំនៅមិនទាន់​ព្រមទទួលស្គាល់ពីការបរាជ័យ​របស់ខ្លួននៅឡើយទេ។ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំក៏បានប្រកាសថា​នឹងរៀបចំពិធីស្បថចូលកាន់តំណែងឲ្យលោកត្រាំ នៅថ្ងៃទី​២០ខែមករាដូចគ្នា ។
ចំណុចទាំងនោះហើយបានជាក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក បានពិភាក្សា ពីយុទ្ធសាស្ត្រ ទប់ស្កាត់លោកត្រាំ ប្រកាស​ច្បាប់អាជ្ញាសឹកក្នុងថ្ងៃលោកបៃឌិនចូលកាន់តំណែង​។ អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំ ស្នើឲ្យលោកប្រើច្បាបស់អាជ្ញាសឹក បញ្ចេញកម្លាំងទាហាន ដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិក បង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ខ្លាច លោកត្រាំ គៀងគរក្រុមអ្នកគាំទ្រ ដើម្បីរំខានដល់ការចូលកាន់តំណែង របស់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោកបៃឌិន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក គឺមានអំណាចពិសេស លើសពីច្បាប់អាមេរិក ទៅទៀត ហើយបើលោកត្រាំ​ស្តាប់តាមក្រុមអ្នកគាំទ្រ លោកអាចនឹងធ្វើរឿងរ៉ាវ រំខានដល់ការចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មី។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ៦ខែមករា​រដ្ឋសភាអាមេរិក និងអនុម័តជាផ្លូវការ​ ទទួលស្គាល់ពីជ័យជម្នះរបស់ប្រធានាធិបតីបៃឌិន ។ នៅថ្ងៃនោះដែរ ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំ នឹងធ្វើមហាបាតុកម្ម នៅមុខរដ្ឋសភា ទាមទារកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោត​៕

អត្ថបទទាក់ទង