សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អនុមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុន ហៅកោះតៃវ៉ាន់ថា «ជាបន្ទាត់ក្រហម» និងជំរុញលោក ចូ បៃដិន ឲ្យមានភាពរឹងមាំ

4

តូក្យូ ៖ អនុមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុន នៅថ្ងៃសុក្រនេះ តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានជំរុញប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិក លោក ចូ បៃដិន ឲ្យមានភាពរឹងមាំ ក្នុងការគាំទ្រដល់កោះតៃវ៉ា់ន់ ប្រឈមមុខនឹងប្រទេសចិន ដោយហៅសុវត្ថិភាពកោះតៃវ៉ាន់ថា «ជាបន្ទាប់ក្រហមមួយ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Yasuhide Nakayama ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុន បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានដូច្នេះថា “យើងមានក្តីព្រួយបារម្ភថា ប្រទេសចិននឹងពង្រីកគោលជំហរដ៏គឃ្លើនរបស់ខ្លួន ចូលទៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀត ក្រៅពីហុងកុង។ ខ្ញុំគិតថា មួយក្នុងចំណោមគោលដៅបន្ទាប់នោះ ឬក៏អ្វីដែលមនុស្សរាល់គ្នាព្រួយបារម្ភដល់នោះ គឺកោះតៃវ៉ាន់”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយ លោក Yasuhide Nakayama បានជំរុញឲ្យលោក ចូ បៃដិន ប្រកាន់យកចិត្តទុកដាក់ស្រដៀងគ្នា ចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ ដូចគ្នានឹងលោកប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ ដែលបានជំរុញបង្កើនការលក់សម្ភារៈយោធាឲ្យដល់កោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះ និងបានបង្កើនការចូលទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង