សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ធ្ងន់ករហើយ!! ផ្ទុះករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ជាចង្កោម ក្នុងពន្ធនាគារធំមួយ ចំនួន ១,១៣២ករណីបន្ថែមទៀត

3

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញ ករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងអត្រាខ្ពស់ ខណៈចង្កោមនៃការឆ្លងរាលដាល មានទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារ, មណ្ឌលថែទាំ, និងព្រះវិហារជាដើម បាននិងកំពុងបន្តកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែលជាហេតុជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូង ធ្វើការអំពាវនាវដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន ឱ្យបញ្ឈប់ការជួបជុំគ្នាធំៗ នៅអំឡុងការឈប់សម្រាកឆ្លងឆ្នាំសកលខាងមុខនេះ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺកូរ៉េខាងត្បូង បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗចំនួន ១,១៣២ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលតែ១ថ្ងៃ ដែលធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុប នៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ ៥៥,៩០២ករណី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើនេះ ៧៨០ករណីបានរាយការណ៍ ចេញពីទីក្រុងសេអ៊ូល និងតំបន់ជុំវិញនោះ ដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ ២៦លាននាក់ និងជាទីដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាល ទើបរកឃើញការឆ្លង COVID-19 ជាចង្កោមទ្រង់ទ្រាយក្នុងពន្ធនាគារដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងសេអ៊ូល។ ករណីឆ្លងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ ក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរពេទ្យ, មណ្ឌលថែមទាំ, ព្រះវិហារ, ភោជនីយដ្ឋាន និងអង្គភាពយោធាផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ក្រៅពីការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃករណីឆ្លង ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក៏បានកត់ត្រាចំនួនអ្នកស្លាប់ ២០នាក់ទៀតផងដែរ ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប នៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ ៧៩៣នាក់ ខណៈចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបវិញ បានកើនឡើងដល់ ៣៨,៥៣២នាក់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញបញ្ហាខាងលើ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយ នៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ ដើម្បីកំណត់ថា តើត្រូវបង្កើនវិធានការ រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម ឲ្យដល់កំរិតខ្ពស់បំផុតទី ៣ ដែលអាចនឹងបិទអាជីវកម្ម ដែលមិនចាំបាច់រាប់រយរាប់ពាន់កន្លែង ដែរឬយ៉ាងណា។ ទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមមន្រ្តីកូរ៉េខាងត្បូង បានប្រឆាំងនឹងវិធានការបែបនេះ អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយ ដោយនិយាយថា វាអាចបណ្តាលឱ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែចុះខ្សោយបន្ថែមទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា ចង្កោមដ៏ធំបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺនៅពន្ធនាគារមួយនៅភាគខាងកើតទីក្រុងសេអ៊ូល ជាទីដែលអ្នកទោស និងមន្ត្រីធ្វើការក្នុងនោះចំនួន ៥១៤នាក់បានឆ្លងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសកល (COVID-19) នេះ ដែលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង បើកការធ្វើតេស្តរក COVID-19 លើមនុស្សទាំងអស់នៅទីនោះ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង