សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ខ្លាំងផង !! អ៊ី រ៉ង់ព្រ មា នវា.យអាមេ រិកឲ្យធំជាងស ង្គ្រា មអ៊ីរ៉ា ក់ទៅទៀត បើត្រាំចង់សាក….

4

ប្រទេសអ៊ី រ៉ ង់កំពុងបង្កើនការការ ពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅជុំវិញទីតាំងនុ យ ក្លេ អ៊ែរដោយខ្លា ចការវា យ ប្រហា រណាមួយដែលប ញ្ជាដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump។ រឿងនេះបានកើតឡើងចំពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ ង់លោក Mohammad Javad Zarif បានព្រ មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ការវា យប្រ ហារមួយអាចប ង្កឲ្យមានជ ម្លោះនៅក្នុងតំបន់អាក្រ ក់ជាងស ង្គ្រា មអ៊ី រ៉ាក់ទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាសែតគុយវ៉ែត Al-Qabas បានរាយការណ៍ថា ប្រទេសអ៊ី រ៉ង់កំពុងដំឡើងប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួននៅជុំវិញទីតាំងច ម្រាញ់សារធា តុអ៊ុយ រ៉ានី ញ៉ូមក្នុងតំបន់ Fordo និង Natanz ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីតាំងនុ យ ក្លេអ៊ែ រសំខាន់ទាំងពីររបស់ប្រទេសនេះ។ ប្រភពបានប្រាប់កាសែត Al-Qabas ថា ឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានដាក់ព ង្រាយប្រព័ន្ធការពារមី ស៊ី ល Power 737 ក៏ដូចជាកាំជ្រួ ចការពារដែនអាកាស SAM របស់រុស្ស៊ីនៅក្បែរតំបន់ទាំងពីរផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពតា នតឹ ងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ី រ៉ង់បានកើតឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump ចំពេលមានការភ័ យខ្លា ចថា សកម្មភាព ពុះក ញ្ជ្រោលមួយទៀតអាចធ្វើឲ្យលោក Joe Biden ឈឺក្បាលក្នុងគោលនយោបាយមជ្ឈិមបូព៌ា។ នៅក្នុងសារ Twitter ព្រឹកនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif បាននិយាយថា “លោក Trump នឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុ ងចំពោះការផ្សងព្រេងណាមួយនៅតាមផ្លូវរបស់គាត់”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបន្ថែមថា “កាលពីពេលមុន សហរដ្ឋអាមេ រិកបានបំផ្លាញតំបន់របស់យើងដោយសារការប្រឌិតរឿងអា វុធប្រល័ យលោក ដោយខ្ជះខ្ជា យទឹកប្រាក់អស់ចំនួន៧ទ្រីលានដុល្លារនិងប ណ្តាលឲ្យជនជាតិអាមេរិកស្លា ប់ចំនួន៥៨,៩៧៦នាក់”។ ការបង្ហោះ Twitter របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ ង់បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump គំរាមអ៊ី រ៉ង់ក្រោយមានការវា យប្រ ហារដោយគ្រា ប់រ៉ុកកែតទៅលើស្ថានទូតអាមេរិ កនៅទីក្រុងបាកដាដកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង