សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់លោក ចូ បៃដិន ទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ី ជាការសាកល្បង បន្ទាប់ពីគោលនយោបាយអាមេរិកដំបូង របស់លោក ត្រាំ

4

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត លោក ចូ បៃដិន ដែលត្រៀមចូលកាន់តំណែង នៅថ្ងៃទី២០ ខែមករា បាននិងកំពុងផ្ញើសារដែលមានការធានាអះអាងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកថា រដ្ឋបាលបន្ទាប់របស់លោក នឹងផ្តល់តម្លៃដល់ពួកគេ និងពហុភាគីនិយមនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ ពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិក ក្រោមរដ្ឋបាលលោក ដូណាល់ ត្រាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែភាពមិនប្រាកដប្រជា នឹងកើតមាននៅចំពោះមុខសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីទទួលបានឋានៈជាអ្នកដើរតួដ៏គួរឲ្យទុកចិត្ត និងសំខាន់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី ដែលប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនកាន់តែរឹងមាំ និងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់បានស៊ីជម្រៅ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលវេលា ដែលលោក បៃដិន ចាកចេញពីសេតវិមានកាលពី៤ឆ្នាំមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អតីតអនុប្រធានាធិបតី ក្រោមរដ្ឋបាលលោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា រូបនេះកំពុងតែកសាងគោលនយោបាយការបរទេស និងក្រុមសន្តិសុខជាតិ ដែលចូលរួមដោយអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ ដែលមានបទពិសោធ ដែលមិនត្រឹមតែដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានដើរតួនៅក្នុង “គំរូ” អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ផងដែរ។ យុទ្ធសាស្ត្រ ធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញ បន្តដោយលោក អូបាម៉ា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានឲ្យដឹងកាលពីខែមុនថា «វាជាក្រុមមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិត ដែលថាអាមេរិកវិលត្រឡប់មកវិញ។ ត្រៀមខ្លួនដឹកនាំពិភពលោក មិនដកថយពីវានោះទេ ដោយត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខ នឹងសត្រូវរបស់យើង ហើយមិនបដិសេធសម្ព័ន្ធមិត្ត របស់យើងឡើយ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង