សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តៃវ៉ាន់ហាក់ខឹងខ្លាំងហើយ ! បានបញ្ជូននាវាច ម្បាំង យន្តហោះបំពាក់មី.ស៊ីលរា ប់សិបគ្រឿង ចេញប្រ.យុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង(មានវីដេអូ)

3

កោះតៃវ៉ាន់ដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំង ៦ គ្រឿង,យន្ដហោះ៨គ្រឿង និងមី ស៊ីល១០ គ្រឿងដើម្បីការពារប្រឆាំ ងនឹងការវា យប្រ ហាររបស់ចិន។ ការបញ្ជូនសព្វាវុធគ គ្រឹកគគ្រេ ងនេះ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងប្រទេសចិន ដែលបានចល័តនាវាច ម្បាំងទំនើបរបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់ដែនសមុទ្រក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ ក្នុងបំណងសម្លុ តតៃវ៉ាន់ ប៉ុន្តែក្រុងប៉េកាំងហាក់ស្គា ល់តៃវ៉ាននៅស្តើ ងនៅឡើយ។ នេះមើតាមគេហទំព័រTaiwan News។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ២០២០ បានឲ្យដឹងថា កងនាវាចរនិងទ័ពអាកាសតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ខណៈក្រុមនាវាដឹកយន្តហោះចិនថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេស បានបើកឆ្លងកាត់ ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ បន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងអាមេរិកបានឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកតែមួយ។ វាមិនមែនជាលើកទីមួយទេ នាវាចិនបានឆ្លងកាត់ជិតកោះតៃវ៉ាន់ វាកើតឡើងនៅពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងតៃប៉ិនិង ប៉េកាំង ដែលអះអាងថា កោះដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាធិបតេយ្យជាទឹកដីរបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា នាវាចម្បាំង ៦ គ្រឿងនិងយន្ដហោះចម្បាំង ៨ គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅ“ យាមការពារ” និងឃ្លាំមើលចលនារបស់នាវាចិន។ ចិនអះអាងថា នាវាពិឃាតអាមេរិក បើកចេញពីតំបន់ ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលជាទង្វើអាមេរិកបង្ករឿងមិន។
សូមរម្លឹកផងដែរថា ថ្មីនេះប្រទេសចិនបាននិយាយថា យោធារបស់ខ្លួនបានដេញនាវាពិឃាត អាមេរិកមួយគ្រឿងចេញ ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា ខ្លួននឹងបន្តអះអាងសិទ្ធិនិងសេរីភាពធ្វើនាវាចរណ៍ នៅតំបន់កោះ Spratly ជាទីដែលទីក្រុងប៉េកាំង បានកសាងព្រលានយន្តហោះ និងសំណង់ផ្សេងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយ ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិន ស៊ិនហួ មន្ត្រីនាំពាក្យយោធាចិន លោក Tian Junli បាននិយាយថា ទីបញ្ជាការភាគខាងត្បូងរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន បានបញ្ជូននាវានិងយន្តហោះ ទៅព្រមា ននិងដេញនាវា ពិឃាតអាមេរិក USS John S. McCain ចេញ។
លោក Tian Junli បាននិយាយប្រាប់ដូច្នេះថា “ទង្វើបែបនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិ ក គឺបានរំលោ ភបំពា នធ្ង ន់ធ្ងរ លើអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិន និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ង ន់ធ្ងរ ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាព នៅក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង