សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តោះមកដឹងពីស្ថានការណ៍នៅឈូងសមុទ្រពែ.ក្ស​ តើយ៉ាងណាហើយ?

7

កងទ័ពជើងទឹកអាម៉េរិក និយាយថា នាវាមុជទឹកដើរដោយថាមពលនុយ.ក្លេអ៊ែររបស់អាម៉េរិ.កមួយគ្រឿង បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់រវាង អ៊ី.រ៉ង់ និង ឧបទ្វីបអា.រ៉ាប់ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ធ្នូ ដែល ជាការប្រ.កាសដ៏ក.ម្រចំពេលកំពុងមានភាពតា.នតឹ ងជាមួយអ៊ី.រ៉ង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងនាវាទី៥ របស់កងទ័ពជើងទឹក ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារ៉ែន បាននិយាយថា នាវាមុជទឹកដើរដោយ ថាមពលនុយ.ក្លេអ៊ែរបំ.ពាក់មី.ស៊ីល បញ្ជាទិសអូហៃយ៉ូ ឈ្មោះ USS Georgia ដែលអមដោយនាវាច.ម្បាំង២គ្រឿងទៀត បានឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រហ័រមូស កន្លែងដែលការផ្គត់ផ្គ.ង់ប្រេ.ងរបស់ពិភពលោកចំនួន១ភាគ៥បានឆ្លងកាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការឆ្លងកាត់មិ នធម្មតានៅក្នុងដែនទឹករាក់នៅឈូងសមុទ្រពែ.ក្ស ដែលមានគោលបំណងចង់បង្ហាញពីក.ម្លាំងយោធាអាម៉េរិ.កនៅក្នុងតំបន់នេះ គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស.ម្លាប់ លោក ម៉ូសេ.ន ហ្វា.គ្រីហ្សាដេ កាលពីខែមុនជា អ្នកវិទ្យាសា.ស្ត្រអ៊ី.រ៉ង់ ដែលលោកខាងលិ.ចចាត់ទុកថា ជាមេដឹកនាំ នៃ កម្មវិធី.នុយក្លេ.អ៊ែរយោធា របស់របបរដ្ឋអ៊ី.ស្លាមអ៊ី.រ៉ង់ ដែលឥឡូវត្រូវហា.មឃា.ត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាក៏កើតឡើងផងដែរ ពីរសប្តាហ៍មុន ថ្ងៃ ខួប នៃ ការវា.យប្រ.ហារដោយដ្រូ.ន របស់អា.ម៉េរិក កាលពី ខែ មករា ដែល បានស.ម្លាប់មេ.បញ្ជាការយោធាអ៊ី.រ៉ង់ គឺឧត្ត.មសេនីយ៍កា.សសេ.មសូឡេម៉ានី។ អ៊ីរ៉.ង់បានសន្យាស.ងសឹ.ក ចំពោះការស.ម្លាប់អ្នកទាំងពីរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងទ័ពជើងទឹកនិយាយថា “ វត្តមាននាវាមុជទឹកនេះ នៅមជ្ឈិមបូ.ព៌ាបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់កងទ័ពជើងទឹក អាម៉េរិ.ក ដើម្បីការពារ ដៃគូក្នុងតំបន់ និង ការពារសន្តិសុខសមុទ្រ ” ដែលនេះសបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនគ្រប់ ពេលវេលារបស់កងទ័ពជើងទឹក ដើម្បីការពារប្រ.ឆាំងរាលការគំ.រាម
កំ.ហែងទាំងពួង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងទ័ពជើងទឹកបានបន្ថែមថា នាវា USS Georgiaគឺបំពា.ក់មីស៊ី.លវា.យប្រហារលើដីគោក Tomahawkចំនួន១៥៤ គ្រាប់និងអាចដឹកកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសចំនួន៦៦នាក់៕

អត្ថបទទាក់ទង