សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ឌឺមែន !! នា វា មុជ ទឹកប្រ ដាប់ដោយ មី ស៊ីល របស់អា មេ រិក ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រ (Hormuz) ក្បែររបងផ្ទះអ៉ីរ៉ង់ ក្រោយស្ថានទូតខ្លួន រងការវា យ ប្រ ហារនៅអ៉ីរ៉ាក់

22

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ បើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ បានឲ្យដឹងថា នាវាមុជទឹកប្រដាប់ដោយមី ស៊ីស និងដើរដោយថាមពលនុ យ ក្លេ អ៊ែរ យូអ៊ែសអ៊ែស ចរជា (USS Georgia) របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រ ហរមឹស (Hormuz) ក្បែររបងផ្ទះអ៉ីរ៉ង់ កាលពីថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញ បន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាដាដ ប្រទេសអ៉ីរ៉ាក់ រងការវា យប្រ ហារដោយគ្រាប់ រ៉ុ ក្កែត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួន កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានឱ្យដឹងថា នាវាមុជទឹក USS Georgia អមដំណើរដោយនាវាចម្បាំង យូអ៊ែសអ៊ែស ផត រ៉ូយ៉ាល់ (USS Port Royal ឬ CG 73) និង យូអ៊ែសអ៊ែស ហ្វីលីពីន ស៊ី (USS Philippine Sea ឬ CG 58) បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាម ច្រកសមុទ្រ Hormuz ចូលក្នុងតំបន់សមុទ្រអារ៉ាប់កាលពីថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក មិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីប្រតិបត្តិការ នៃនាវាចម្បាំងទាំងនេះទេ ក៏ប៉ុន្តែវាកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាដាដ ប្រទេសអ៉ីរ៉ាក់ បានរងការវាយប្រ ហារដោយគ្រាប់ រ៉ុ ក្កែត និងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីអាមេរិក បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថា អ៉ីរ៉ង់អាចនឹងប្រើប្រាស់ខួបមួយឆ្នាំ នៃ ម រណភាពរបស់លោក កាសេម សូឡៃមេនី (Qasem Solemani) នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមករាក្រោយនេះ ដើម្បីបើកការវាយប្រ ហារណាមួយ ទៅលើបេសកកម្មក្រៅប្រទេស របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃចន្ទដើមសប្តាហ៍នេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក លោក ម៉ៃក៍ ប៉ុមប៉េអូ បានចោទប្រកាន់ត្រង់ៗថា ក្រុមប្រដាប់អាវុធគាំទ្រដោយអ៉ីរ៉ង់ គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវា យប្រ ហារស្ថានទូតអាមេរិក នៅទីក្រុងបាកដាដ តែត្រូវបានក្រសួងការបរទេសអ៉ីរ៉ង់បដិសេធ ដោយអះអាងតបវិញថា ស្ថានទូតអ៉ីរ៉ង់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ ដែលបានរងការវា យប្រ ហារនោះដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា លោក ដូណាល់ ត្រាំ ធ្លាប់បានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីកំពូលរបស់លោក ពីបំណងបើកការវា យប្រ ហារ ទៅលើទីតាំងនុយ ក្លេ អ៊ែរក្នុងទឹកដីអ៉ីរ៉ង់។ ទោះជាយ៉ាងណា លោក ត្រាំ ត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកបញ្ចុះបញ្ចូល ឱ្យបោះបង់គំនិតនេះវិញដោយរំលឹកថា ការវា យប្រ ហារបែបនេះ អាចនឹងបង្កឱ្យស ង្រ្គាម ទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាទាំងមូលផ្ទុះឡើង។ យ៉ាងណាក៏ដោយ សារព័ត៌មានអាមេរិកជាច្រើន នៅតែបន្តរាយការណ៍ថា លោក ត្រាំ មិនទាន់បោះបង់ចោលគំនិតនេះទាំងស្រុងឡើយ៕

អត្ថបទទាក់ទង