សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ខ្លាំងជាងមុន ៧០% !! សហគមន៍អឺរ៉ុបបិទការដើរហើរក្រោយពីខ្លួនបានរកឃើញវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី!

3

ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួន និងតំបន់ផ្សេងទៀតបានផ្អាកចរាចរណ៍ជាមួយអង់គ្លេស ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចក្រោយ​ពី​គេ​បាន​រកឃើញ​​​វីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី ដែលបង្កឲ្យមានវីរុសកូវីដ-១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងជួបវិបត្តិធំមួយ បន្ទាប់ពីបានរកឃើញវីរុសកូរ៉ូណាដែលមានការវិវឌ្ឍ​ន៍​ខ្លួនថ្មី ដែលបណ្តាលឲ្យកូវីដ-១៩ដែលអត្រាឆ្លង ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាខ្ពស់ជាង ៧០% ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជា បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី បែលហ្ស៊ិក ហូល្លង់ និងប្រទេសមួយចំនួនទៀត បានធ្វើការការរឹតត្បិតលើការធ្វើដំណើរជាមួយចក្រភពអង់គ្លេស។ ប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅមជ្ឈឹមបូព៌ា និង​អាមេរិក បានចេញបទបញ្ញត្តិស្រដៀងគ្នាដែរ នេះបើយោងតាម ​​AFP ។
ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលីបាននិយាយថា ខ្លួនបានរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលទើបមកពី​ចក្រភពអង់គ្លេស ហើយ​បាន​ឆ្លងវីរុសប្រភេទថ្មីនេះ។
ទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានបច្ចេកទេសកម្មវិធី កូវីដ-១៩ នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) Maria Van Kerhove​ ក៏បាន​ឲ្យដឹងថា វីរុស​ប្រភេទថ្មីនេះក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាក ហូល្លង់ និងអូស្ត្រាលីផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​សុខាភិបាលអង់គ្លេស ប្រភេទ​កូរ៉ូណា​ថ្មី​នេះ បានរកឃើញជាលើកដំបូង នៅពាក់កណ្តាលខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ហើយបានដាក់ឈ្មោះវាថា «VUI – 202012/01» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​លោកស្រី Kerhove វាចាំបាច់ក្នុងការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ពីព្រោះវីរុសនេះកាន់តែយូរ មានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការវិវឌ្ឍ​ន៍ខ្លួន។
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ មិនមានភ័ស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថា វីរុស​ប្រភេទថ្មី​នេះ បណ្តាលឲ្យស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺ កូវីដ-១៩ កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកជំនាញខ្លះមានការព្រួយបារម្ភថា ថា​វីរុសនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីអាចប្រឆាំងនឹងវ៉ាក់សាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកមីក្រូជីវសាស្រ្ត លោក Simon Slarke នៅសាកលវិទ្យាល័យ Reading (ចក្រភពអង់គ្លេស) បានប្រាប់ NBC News ថាគេត្រូវការ​បង្កើត​វ៉ាក់សាំងផ្តាសាយថ្មី​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយចំពោះ​វីរុសកូរ៉ូណា បង្កកូវីដ-១៩ ក៏​មិនខុស​ពីនេះដែរ។

អត្ថបទទាក់ទង