សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

សម យុទ្ធ យោ​ ធាចិនហាក់ដូចចង់បង្ហាញការ ព្រ​ មានដល់អ្នកគាំទ្រកោះតៃវ៉ាន់

2

កាសែតហុងកុងបានរាយការណ៍ថាយោធាចិនបានបញ្ជូនរថក្រោះ ច ម្បាំងសំខាន់របស់ខ្លួនទៅចូលរួមក្នុងការវា យប្រ ហារតាមកោះតៃវ៉ាន់។យោងតាមកាសែតSouth China Morning Post(SCMP)បានឱ្យដឹងថានៅក្នុងវីដេអូរឯកសារមួយដែលផ្សាយដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន(CCTV)កាលពីសប្តាហ៍មុនរថក្រោះប្រយុទ្ធសំខាន់ប្រភេទ៩៦Aនិងរថក្រោះប្រយុទ្ធប្រភេទថ្ម០៤ប្រភេទនៃយោធាចិនបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធតាមទីក្រុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យានយន្តខាងលើត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រ យុទ្ធនៅលើដីស្មុគស្មាញនៅក្នុងទីក្រុងនិងតំបន់នានានៅតៃវ៉ាន់។នេះបង្ហាញថាយោ ធាចិនបានគិតគូរពីផែនការប្រ យុទ្ធនៅតាមផ្លូវនៅពេលកងទ័ពនៃប្រទេសនេះចុះចតលើកោះតៃវ៉ាន់។សម យុទ្ធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកងពលតូចប្រ យុទ្ធទី៧២ដែលឈរជើងនៅខេត្តហ្សេជាំងហើយគ្រប់គ្រងដោយតំបន់ស ង្គ្រាម ខាងកើតនៃកងទ័ពចិន។សម យុទ្ធនេះចែកចេញជា២ក្រុមទាហាន២៣០នាក់ដែលមានរថក្រោះចំនួន៣០បង្កើតជាក្រុមក្រហមដែលតំណាងឱ្យកងទ័ពចិនដោយមានបេសកកម្មវា យ ប្រ ហារតាមទីក្រុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមខៀវដែលមានទាហាន៧០នាក់និងរថក្រោះ៦នាក់ទទួលខុសត្រូវការពារជាតិ។ដោយមានការគាំទ្រពីរថក្រោះនិងរថយន្តប្រ យុទ្ធថ្មើរជើងក្រុមក្រហមបានគ្រប់គ្រងទីក្រុងដែលត្រូវបានក្លែងធ្វើក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ៣ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានដោះមីនបោសសំអាតរបាំងបិទផ្លូវនិងឧបសគ្គដែលបង្កើតដោយក្រុមខៀវ។យោងតាមSCMPសមយុទ្ធនេះធ្វើត្រាប់តាមជម្លោះសម្មតិកម្មរវាងយោធាចិននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតៃវ៉ាន់ដែលក្នុងនោះភាគីតៃវ៉ាន់ប្រើប្រាស់គុណប្រយោជន៍ផ្នែកភូមិសាស្ត្រដើម្បីទូទាត់សងចំពោះគុណវិបត្តិនៃកម្លាំងភ្លើងកងទ័ព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(CCTV)បានរាយការណ៍ថាសម យុទ្ធនេះមានគោលបំណងជួយទាហានកងពលថ្មើរជើងពាសដែកបោះបង់ចោល“ទម្លាប់អាក្រក់មួយចំនួន” ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីទម្លាប់ប្រ យុទ្ធនៅលើភ្នំ។លោក Chi Le-yiអ្នកឯកទេសការ​ពារជាតិនៅ​​តៃវ៉ាន់បាននិយា​យថាសមយុទ្ធតា​មទីក្រុងបា​នក្លាយជាខ្លឹមសារនៃកា​របណ្តុះបណ្តាលសំខាន់នៃកងទ័ពទី៧២របស់កងទ័ពចិនក្នុងប៉ុន្មាន​ឆ្នាំថ្មីៗនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រថក្រោះប្រភេទ ៩៦ អាប្រភេទទម្ងន់ ៤៥ តោនមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ដែលមានស្ថានភាពស្មុគស្មាញដូចជាកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានទន្លេភ្នំនិងស្ពានជាច្រើន។រថយន្ដប្រ យុទ្ធថ្មើរជើងប្រភេទ០៤អាចសម្របសម្រួលបានល្អជាមួយប្រភេទទី៤ ។ អ្នកជំនាញChiបាននិយាយថាដោយសារតែប្រភេទ៩៦A
គឺជាធុងតូចមួយដែលអាចឆ្លងកាត់ដីនៃទន្លេនិងភ្នំបាន។ទោះយ៉ាងណាលោកChiក៏បានព្រមានថាវានឹងមិនងាយស្រួលទេក្នុងការក្លែងធ្វើនូវទឹកដីដ៏ស្មុគស្មាញរបស់កោះតៃវ៉ាន់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់ច្បាស់អំពីដែនដីនេះជាងកងកម្លាំងប្រដាប់អា វុធរបស់កោះនេះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសចិនតែងតែចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីដែលមិនអាចបំបែកបានហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីត្រូវបញ្ចូលដោយមធ្យោបាយណាមួយរួមទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងផង។អ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្នែកយោធាលោកSongZhongpingនៅហុងកុងបាននិយាយថាយោធាចិនកំពុងពិចារណាលើការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដណ្តើមកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់។ប្រទេសចិនក៏កំពុងរៀបចំនាវាវាយប្រហារដ៏ធំដូចជាប្រភេទ០៧៥និងប្រភេទ០៧១
ដើម្បីដឹករថក្រោះទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រើប្រាស់រថក្រោះចម្បាំងសំខាន់ៗនៅក្នុងស ង្គ្រាម តាមទីក្រុងគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តសាមញ្ញបំផុតមួយនៅក្នុងស ង្គ្រាមសម័យទំនើប។ ស ង្គ្រាមចុងក្រោយដើម្បីដណ្តើមការគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវដឹកនាំដោយកងទ័ពនិងកងម៉ារីន។ អ្នកជំនាញSongបាននិយាយ។យោងតាមអ្នកជំនាញSongថា“នៅក្នុងបរិបទកោះតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណាដោយ(ប្រទេសចិន)សម យុទ្ធថ្មីៗនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយ(CCTV)ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការព្រមានដល់អ្នកគាំទ្រឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់”៕

អត្ថបទទាក់ទង