សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មានការ ព្រ មាន​ចំពោះ​អ្នក​ អា​ ឡែ ​ហ្ស៊ី ! បុគ្គលិក​ពេទ្យ​២​នាក់ ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​ធ្ងន់ ក្រោយ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩ Pfizer

3

ទីក្រុង​ឡុ​ង​ដ៍ ៖ ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩ ដំបូង​បង្អស់​នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស បាន​ជួប​បញ្ហា​ក្នុង​រយៈពេល​២៤​ម៉ោង បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ដែលមានប្រវត្តិ​អា​ឡែ​ហ្ស៊ី​ធ្ងន់ធ្ងរ ​ប្រតិកម្មទៅ​នឹង​ថ្នាំ ​ឬ​អាហារ ត្រូវ​បាន​គេ​ណែនាំថា មិន​គួរចាក់​វ៉ាក់សាំង Pfizer ទេ ពីព្រោះ​បុគ្គលិក NHS ២​នាក់​(​បុគ្គលិក​សេវា​សុខភាព​ជាតិ​) បាន​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ បន្ទាប់​ពី​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង នៅ​ថ្ងៃ​យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង នេះ​បើ​យោង​តាម​សារព័ត៌មាន​របស់​អង់គ្លេស DailyMail ចេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩ ធ្នូ ២០២០​នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំនួន​ប្រជាជន​អង់គ្លេស ដែល​ត្រូវ​បាន​ហាមឃាត់ មិន​ឲ្យ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង Pfizer មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ប្រជាជន​រហូត​ដល់​ទៅ ៧​លាន​នាក់ នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស មាន​បញ្ហា​អា​ឡែ​រ​ហ្សី​ធ្ងន់ធ្ងរ និង​មធ្យម ដែល​ត្រូវការ​ថែទាំ​សុខភាព ខណៈ​ដែល​មនុស្ស​ប្រហែល ២៥០.០០០​នាក់ ត្រូវការ​ចាក់ EpiPen គ្រប់ពេល ( EpiPen វា​គឺជា​ថ្នាំ​ដែល​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជីវិត នៅ​ពេល​នរណា​ម្នាក់ កំពុង​មាន​ប្រតិកម្ម​អា​ឡែ​ហ្ស៊ី​ធ្ងន់ធ្ងរ​) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយតករ​អង់គ្លេស MHRA (​ទីភ្នាក់ងារ​គ្រប់គ្រង​ឱសថ​ ផលិតផលសុខភាព និង​ឧបករណ៍​វេជ្ជសាស្ត្រ ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​) នៅ​ពេល​នេះ បាន​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​ជា​មុន​ដល់​ក្រុម​បុគ្គលិក NHS ដែល​កំពុង​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដល់​ប្រជាជន​ថា អ្នក​ដែល​មាន​ប្រវត្តិ​ប្រតិកម្ម​អា​ឡែ​ហ្ស៊ី មិន​គួរ​ទទួល​ថ្នាំ​បង្ការ​កូ​វី​ដ​-១៩​នេះ​ទេ (​វ៉ាក់សាំង Pfizer) ។
សាស្ត្រាចារ្យ Stephen Powis នាយក​វេជ្ជសាស្ត្រ​ជាតិ នៃ NHS ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស បាន​និយាយ​ថា “​និយតករ​អង់គ្លេស MHRA បាន​ណែនាំ​ថា មនុស្ស​ដែល​មាន​ប្រ​វ​តិ្ត​ប្រតិកម្ម​អា​ឡែ​ហ្ស៊ី មិន​ទទួល​ឲ្យ​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នេះ​ទេ បន្ទាប់​ពី​មនុស្ស​ពីរ​នាក់ ដែល​មាន​ប្រវត្តិ​ប្រតិកម្ម​អា​ឡែ​ហ្ស៊ី បាន​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​កាលពី​ម្សិលមិញ ។ យ៉ាងណា រហូត​មក​ដល់​ពេល អ្នក​ទាំង​ពីរ កំពុង​បាន​ធូរស្រាល​វិញ​ហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុគ្គលិក​ថែទាំ​សុខភាព​(​សុំ​មិន​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​)​ទាំង​២​នាក់ ត្រូវការ ​ការ​ព្យាបាល​ជា​បន្ទាន់ រហូត​មក​ទល់​ពេល​នេះ​ ពួក​គេ​កំពុង​ជា​សះស្បើយ​ឡើង​វិញ បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​ចេញ​រោគ​សញ្ញា​ភ្លាម​ៗ ក្រោយ​ពី​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​ នៅ​ថ្ងៃ​ដំបូង នៃ​កម្មវិធី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដ៏​ធំ​បំផុត​មិន​ធ្លាប់​មាន​ក្នុង​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​០៨ ធ្នូ ២០២០​នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុគ្គលិក NHS ទាំង​ពីរ​នាក់ បាន​ទទួល​រង​នូវ​ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​វ៉ាក់សាំង ដែល​មាន​អាការ​ចេញ​កន្ទួល​ក្រហម ដកដង្ហើម​ខ្លី​ៗ ហើម​មុខ​និង​អណ្តាត ឬ​សម្ពាធ​ឈាម​ធ្លាក់​ចុះ ។ គេ​មិនដឹង​ថា តើ​មនុស្ស​ដទៃ​ទៀត ត្រូវការ​ប្រើ EpiPens ដូច​បុគ្គលិក NHS ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​កាន់​តាម​ខ្លួន គ្រប់ពេល​នោះ​ទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជា​មាន​បញ្ហា​ប្រតិកម្ម​អា​លែ​ហ្សី ចំនួន​២​ករណី​ក៏​ដោយ ក៏​រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស នៅ​តែ​បន្ត​ចាក់​វ៉ាក់សាំង ពី ៥.០០០ ទៅ ៧.០០០​នាក់​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ៗ នៅ​ពាសពេញ​ចក្រភព​អង់គ្លេស ដោយ​ប្រើ​វ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន ៨០០,០០០​ដូ​ស ចាក់​នៅ​តាម​មន្ទីរពេទ្យ និង​រាប់​សិប​កន្លែង​ផ្សេង​ទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លង​មក នៅ​ក្នុង​ការ​សាកល្បង​វ៉ាក់សាំង​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក Pfizer មនុស្ស​១៣៧​នាក់ ក្នុង​ចំណោម ១៩.០០០​នាក់ ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នេះ មាន​ប្រតិកម្ម​មួយ ឬ​ច្រើន ហើយ​មាន ១១១​នាក់​ទៀត មាន​ប្រតិកម្ម​អា​ឡែ​ហ្ស៊ី ផង​ដែរ ។ ប្រតិកម្ម​ អាច​រួម​មាន សីតុណ្ហភាព(ក្តៅឫត្រជាក់ខ្លួន) ចង្អោរ ហើម​ដៃ ឬ​ក្នុង​ករណី​ធ្ងន់ធ្ងរ មាន​អារម្មណ៍​ថា ជា​ទូទៅ​មិន​ស្រួលខ្លួន ជាមួយនឹង​ហើម​ក្រពេញ​ទឹករងៃ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង​នាម​ជា​វិធានការ ការពារ​ជា​មុន និយតករ​អង់គ្លេស MHRA បាន​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​បណ្តោះអាសន្ន​ដល់​បុគ្គលិក​ថែទាំ​សុខភាព NHS ខណៈ​ពេល​ដែល​ភ្នាក់ងារ​នេះ កំពុងធ្វើការ​ស៊ើបអង្កេត ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ឱ្យ​បាន​ពេញលេញ​នូវ​រាល់​ករណី និង​មូលហេតុ​របស់​វា ។ ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech កំពុង​គាំទ្រ MHRA ក្នុង​ការ​ស៊ើបអង្កេត​ករណី​នេះ ។

តើ​វ៉ាក់សាំង Pfizer (COVID-19 BNT162b2) មាន​ភាព​ខុស​គ្នា និង​វ៉ាក់សាំង​ផ្សេង​ៗ​ទៀត យ៉ាងដូចម្តេច ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វ៉ាក់សាំង​ដទៃ​ទៀត ផលិត​ឡើង​តាម​វិធីសាស្ត្រ​ប្រពៃណី​មួយ ធ្វើ​អោយ​មេរោគ​លែង​មាន​សកម្មភាព ដែល​ដំណើរការ​ដោយ​ប្រើ​បំណែក​នៃ​វីរុស​ត្រូវ​គេ​សម្លាប់ ហើយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ នៃ​សរពាង្គ​កាយ តតាំង​ហ្នឹង​វីរុស ដោយ​មិន​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​ណាមួយ​ធ្ងន់ធ្ងរ​កើតឡើង​ឡើយ ។ ប៉ុន្តែ​វ៉ាក់សាំង​ពី​ក្រុមហ៊ុន Moderna និង Pfizer គឺជា​ប្រភេទ​វ៉ាក់សាំង mRNA ប្រភេទ​ថ្មី ដែល​មាន​ន័យ​ថា ជា​ផ្នែក​នៃ​ពូជ​កូ​រ៉ូ​ណា​វីរុស ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សារពាង្គកាយ ដោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​សរពាង្គ​កាយ ចាប់ផ្ដើម​ផលិត​ប្រូតេអ៊ីន​នៃ​វីរុស ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​កម្លាំង​គ្រប់គ្រាន់​ប្រយុទ្ធ​នឹង​វីរុស​ខាងក្រៅ ៕

អត្ថបទទាក់ទង