សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ការ​ចរចា​ចុង​ក្រោយ​ពិបាក​ត្រូវ​គ្នា​ អង់​គ្លេស​​ត្រៀម​នាវាចម្បាំង​ការពារ​ដែនទឹក​

2

ប្រទេស​អង់គ្លេស​-​សហភាព​អឺរ៉ុប ៖ ការ​ចរចា​រវាង​សហភាព​អឹ​រ៉ុ​ប​និង​អង់គ្លេស នៅ​តែ​ជួប​ការ​លំបាក កាលពី​យប់​ថៃ្ង​ទី​១២​ ខែធ្នូ ​មុន​កិច្ចប្រជុំ ស្ដី​ពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពា​ណិ​ជ្ជ​កម្ម ក្រោយ​ការ​ចាក​ចេញ​របស់​អង់គ្លេស​ពី​សហភាព​អឺរ៉ុប ដោយ​ពួក​អ្នក​ចរចា​អង់គ្លេស​ថា មិន​អាច​ទទួលយក​បាន ជំហរ​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប ខណៈ​សល់​ពេល​២០​ថ្ងៃ​ទៀត ដល់​ថ្ងៃ​ចាកចេញ​ជា​ស្ថាពរ​របស់​អង់​គ្លេស​ពី​ប្លុក​សហភាព​អឺរ៉ុប​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា​សញ្ញា​នៃ​ការ​កើនឡើង​នៃ​ភាព​តានតឹង រវាង​ដៃគូ​ទាំង​២ អង់គ្លេស​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​បណ្ដា​នាវាចម្បាំង​របស់​ខ្លួន​បាន​ត្រៀម​រួចរាល់ ការពារ​បណ្ដា​តំបន់​នេសាទ​អង់គ្លេស កន្លែង​ដែល​អាច​កើត​មាន​ភាព​តានតឹង ក្នុង​ករណី​បរាជ័យ​នៃ​ការ​ចរចា​។ ការ​ចរចា​អាច​បន្ត​នា​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ធ្នូ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​ចរចា​នៅ​ទីក្រុង​ព្រុ​ច​សែ​ល រវាង​ក្រុម​អ្នក​ចរចា​ទាំង​២ ដោយ​មាន​វត្តមាន​អ្នក​ចរចា​អឹ​រ៉ុ​បលោក​MICHEL BARNIER និង​សម​ភាគី​អង់គ្លេស​លោក ​DAVID FROST បាន​បន្ត​នា​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ធ្នូ មុន​ការ​សម្រេច​នា​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ​ធ្នូ លើ​វាសនា​នៃ​ការ​ចរចា​ស្ដី​ពីក្រោយ ​BREXIT ដែល​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​បច្ចុប្បន្ន អង់គ្លេស​ថា ​ជំហរ​សហភាព​អឺរ៉ុប នៅ​តែ​មិន​អាច​ទ​ទួ​ក​យក​បាន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើ​ការ​សម្របសម្រួល​គ្នា​មិន​អាច​រក​ឃើញ នោះ​អង់គ្លេស​ដែល​ប្រកាស​ចាកចេញ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ពី​សហភាព​អឺរ៉ុប តាំងពី​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ មក​រា ​ឆ្នាំ​២០២០​មក តែ​នៅ​បន្ត​គោរព​បណ្ដា​បែបបទ​អឹ​រ៉ុ​ប ក្នុង​ដំណាក់កាល​ឆ្លងកាត់​នោះ អាច​សម្រេច​ចាកចេញ​ដាច់ស្រេច​មិន​ចាំបាច់​មាន​កិច្ចព្រមព្រៀង​៕

អត្ថបទទាក់ទង